فهرست مطالب: شیپ فایل, gis پوشش گیاهی ,استان اسان جنوبی تاریخ ایجاد 23/02/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: قیمت: 4500 تومان تعدادمشاهده 4 شیپ فایل, gis پوشش گیاهی ,استان اسان جنوبی مطالب مفید در این زمینه اسان جنوبی شامل محدوده ای از اسان بزرگ است که در سده های پیش قهستان نامیده می شده است. ای مهم ای قهستان، تون (فردوس امروزی) و قائن بوده اند. مارکوپولو نیز در سفرنامه خود، از این منطقه با نام تونوکاین (تون و قاین) یاد کرده است.[۲] در سده های اخیر و به ویژه از دوران قاجار، دو شهر فردوس و قائن به دلیل حوادث طبیعی مختلف به تدریج موقعیت جمعیتی خود را از دست داده و بیرجند مرکزیت و اهمیت بیشتری یافت. تشکیل استان اسان جنوبی به مرکزیت بیرجند از سال ۱۳۴۲ مطرح بوده است و در سال ۱۳۸۳ و پس از سال ها کشمکش این استان تأسیس شد. مرکز این استان جدید شهر بیرجند تعیین گردید. در زمان تأسیس این استان شامل سه شهرستان بیرجند، نهبندان و سربیشه بود. قاین در ابتدای تأسیس استان حاضر به پیوستن به اسان جنوبی نشد و در محدوده اسان رضوی باقی ماند. در سال ۱۳۸۳ و پس از تقسیم اسان مباحثی در مورد الحاق قاین به اسان جنوبی مطرح گردید و در نهایت در اوا همان سال ۸۳ شهرستان قاین به استان اسان جنوبی الحاق گردید. فردوس که در قضیه تقسیم اسان بیشترین آسیب را دید نیز حاضر به پیوستن به استانی با مرکزیت بیرجند نشد. در چند اعتراض آمیز که منجر به کشته و زخمی شدن چند شهروند فردوسی قبل از تقسیم اسان شد مردم این شهرستان نشان دادند که در تقسیم اسان رضوی سهم بیشتری خواهان هستند، اگر چه نتیجه ای برای مردم در بر نداشت. در مرحله اول تقسیم اسان و شکل گیری استان اسان جنوبی، تنها بخش سرایان شهرستان فردوس با پذیرش این امر که با پیوستن به اسان جنوبی از بخش به شهرستان ارتقاء می یابد حاضر به ج از فردوس و اسان رضوی شد و مدتی را به عنوان یکی از بخش های شهرستان بیرجند در اسان جنوبی به سر برد تا اینکه در سال ۱۳۸۴ اول ...

مشاهده متن کامل ...