مهران در حالی روزهای شلوغ خود را سپری می کند که هنوز از بازگشایی خسروی خبری نیست، خوزستان روزهای غبارآلودی را می گذراند و صدور ویزای عراق هم از ۲ میلیون گذشت.

مشاهده متن کامل ...