آثار تاریخی و مذهبی استان تهران در حالی بر اثر بی توجهی مدیران میراث فرهنگی خسارت می بینند، که این امر داد فعالان میراث فرهنگی را نیز درآورده است.

مشاهده متن کامل ...