با وجود سفرهای مکرر ان نفت ایران و عمان، همچنان قرارداد صادرات گاز به عمان روی کاغذ باقی مانده و وعده های برای آغاز آن به بهانه عدم توافق بر سر مدل همکاری عملی نشده است.

مشاهده متن کامل ...