عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: بازنده اصلی تعلل در اجرای spv شرکت های اروپایی هستند چرا که در آن شرایط روابط ما با کشورهای چین و روسیه گسترده تر خواهد شد.

مشاهده متن کامل ...