س رست تیم ملی کشتی آزاد کشورمان گفت: برنامه های جامع و کاملی تا زمان حضور در رقابتهای جهانی و المپیک تدوین شده که هم اکنون در حال اجراست.

مشاهده متن کامل ...