رئیس جمهور بولیوی از مواضع و خدماتی که ایران در حفظ صلح و امنیت بین الملل بویژه مبارزه با تروریسم در منطقه غرب آسیا داشته تقدیر کرد.

مشاهده متن کامل ...