همزمان با ادامه اختلاف نظرها میان اتحادیه اروپا و ، ت ترامپ موقعیت و جایگاه دیپلمات های اروپایی شاغل در ایالات متحده را کاهش داده است.

مشاهده متن کامل ...