کورزویل در کنگره اعلام کرد که دانشمندان توانسته اند با انتقال 7 ننو ربات به بدن موش آزمایشگاهی دیابت او را علاج کرده و انسولین را از منفذهای پوست خارج کنند. نانو ربات ها آ ین کتاب کورزویل "شگفتی در راه است، برتری انسان بر بیولوژی" نیز بر اساس پیش بینی های علمی او نوشته شده است. او در این کتاب می نویسد در 25 سال آینده نانو ربات ها در خون جاری می شوند و هر نوع بیماری را با نابود عوامل بیماری زا از بین می برند. به طو ر کلی و همانطور که حتما می دانید نانو رباتیک علم جدیدی است که شامل طراحی ، ساخت و برنامه نویسی ربات است اما نه در هر اندازه ای و د رموارد زیر کاربرد دارد: 1) ساخت ربات هایی با ابعاد نانو یا ساخت میکرو ربات هایی که از اجزای نانومتر یک تشکیل شده اند. 2) برنامه نویسی ربات ها ?) جابجایی ذرات نانومتریک و اسمبل این ذرات فناوری نانو در قسمت های مختلف زندگی نفوذ کرده و زمانی که نانو با رباتها تلفیق می شود : بزرگترین معضل در ساخت نانو ربات ها چیست؟ در واقع تاکنون نانوابزارهای کاملاً کاربردی بسیاری مانند موتورها، حسگرها، محاسبه گرهای زیست مولکولی و نانوترانزیستورها ساخته شده است. نانو ربات ها اما در حال حاضر عمده ترین چالش، مجتمع سازی چندین بخش مجزا از این نانوابزارها روی یک نانوربات قابل کنترل است، که برای انجام آن هم اکنون گروه های تحقیقاتی متعددی در نقاط مختلف جهان، طی پروژه های میان رشته ای با یکدیگر همکاری می کنند. به هر حال، اطمینان از دستی به کنترل مناسب بر چنین نانوماشین هایی یکی از موضوعات بحث انگیز در راه محقق شدن نانوربات هاست و در واقع شما می توانید از طریق روش های نانومکاترونیک (nanomechatronics) به ارزی و محاسبه آن بپردازید. استفاده از نانوربات ها در انسان پس از انجام صدها آزمایش با تمام جزئیات از ابتدا روی موش های آزمایشگاهی ممکن خواهد شد. در واقع، این روند طولانی آزمایشگاهی، برای هر فناوری زیست پزشکی جدیدی انجام می شود مانند فناوری نانوپوسته ها ...

مشاهده متن کامل ...