اس ام اس های دانشجویی اولین سوال دخترا در شروع ترم: منابع امتحانی چیا هستند؟ اولین سوال پسرا از در شروع ترم: نه ده می دین؟؟ *** قانون پایستگی واحد ها:واحد های ی نه اضافه میشوند و نه از بین میروند فقط از ترمی به ترم بعد انتقال میابند!!! ***

مشاهده متن کامل ...