پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

بوی عطرعشقت...
درخواست حذف اطلاعات
نه دیگر محال است تو را از دست بدهم ، قید همه را به خاطر تو میزنمقلبم را تا ابد به تو میدهم ، تو تنها مال منی ، این را به همه نشان میدهم!مگر میشود بی تو بود ، آنگاه که تویی تنها بهانه برای بودنم!وقتی که بودنم بسته به بودن تو است ، این لحظه هم منتظر آمدن تو است ، لحظه ای که بوی عطر تو می آید از آنجایی که میبینمت تا آنجایی که به انتظارت نشسته امچیزی دیگر نمانده تا رسیدن به آرزوها ، تا رسیدن به تویی که همیشه آرزوی زندگی ام بوده ایهر که می آید به سراغم ، سراغ تو را از آن میگیرم ، هر که مرا نگاه میکند ، با نگاهم به دنبال تو میگردم …و من چگونه به دیگران بگویم عاشق ی دیگرم ، تنها دلیل زنده بودنم ی است که همیشه بهانه ایست برای دلخوشی هایم…خی راحت از اینکه هیچگاه تنهایت نمیگذارم ، دلهره ای نداشته باش از اینکه اینجا تو را جا بگذارم ، که غیر از این خودم جا میمانم و دنیا تمام میشود ، همه اینها تبدیل به یک قصه ی بی فرجام میشود!ای تو که با نگاهت میت بر من و قلبم جوانه میزند ، و آن لحظه حرفهای عاشقانه میزند ، و این من و این احساسات من ، برای تویی که همیشه میمانی در دلم !نه دیگر محال است تو را از یاد ببرم ، همه را فراموش میکنم و تو را با خود میبرم ،تا هم خودت و هم یادت همیشه با من باشند، تا اگر لحظه ای در کنارم نبودی با یادت زنده باشمای تو که با احساساتم دیوانه میشوی ، تو هم اینجاست که هم احساس با من میشوی ، و آ هم دلت با دلم و خودت با خودم همه با هم یکی میشویم!…

مشاهده متن کامل ...
من............تو.........................
درخواست حذف اطلاعات
من یه دخترم اگه خودمو لوس نکنم اگه باهات قهر نکنم و ناز نکنم اگه وقتی چشات میچرخه از حسودی دیونه نشم اگه از نظر دادنات خوشحال نشم اگه به خاطر تو به خودم نرسم اگه سر به سرت نذارم اگه برات گریه نکنم اگه لب و لوچه آویزون نکنم تا بغلم کنی اگه بهت نگم آقامون اگه برات مظلوم بازی درنیارم اگه از سرو کولت نرم بالا اگه برات عشوه نیام اگه گوشتو نپیچونم و نگم تو فقط مال منی اگه ناغافل دستاتو نگیرم اگه وقتی کار بدی با ترس بهت نگم اگه لج بازی نکنم اگه ...اون موقع که تو دیگه دیوونم و عاشقم نمیشی! تو عاشق اینی که من یه خانم کامل باشم!خانمی تو .............................. تو پسری! اگه برام غیرتی نشی اگه روم حساس نباشی اگه باهام مهربون نباشی اگه بهم اخمای کوچولو نکنی اگه وقتی شالم رفت عقب نگی اونو بکش جلو اگه دستمو محکم نگیری اگه نگی هرکاری کردی راست بگو تا ببخشمت اگه سر به سرم نذاری اگه قربون صدقم نری اگه نگرانم نشی اگه بهم نگی عروسک من اگه نگی من مهمم که میگم خوبی اگه... اونوقت منم دیوونه و عاشق تو نمیشم و اونکارارو برات نمیکنم! من تورو مردمیخوام من لطافت نگه میدارم تو صلابتو تو نگاهتو نگه دار منم نجابتمو من دوست دارم تو یه آقایی باشی.

مشاهده متن کامل ...
روز های مهم....
درخواست حذف اطلاعات
4اردیبهشت =اولین روزی که مثلا اشتباه گرفتم 8اردبهشت=محکم شدن رابطمون 10اردیبهشت=اولین عزیزمی که گفتی 11اردیبهشت=اولین دیدارعاشقانه 21اردیبهشت=دومین دیدار وآروم دسما گرفتی 23 داد=رفتیم باهم باغ و بگلم کردی 27مرداد=عشقم تولدته ........................................................................................................................... محمدم شاید حالابگی عجب آدمه سا... ولی خوب من بد جوری عاشقتم همه چیز یادم میمونه........

مشاهده متن کامل ...
دیدار ع م
درخواست حذف اطلاعات
وااااااااااااااااااایییییییییییییییییییییییییییییی قراره فردا عشقم باداداشمون بیاد اون رویه ماههشا ببینم دستام یخ کرده قلبم تند میزنه راستی ازداداشمون هم تشکرکنم مرسی وایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دستم میلرزه

مشاهده متن کامل ...
فقط تو.....
درخواست حذف اطلاعات
اگه یکی رو دیدی که وقتی داری رد می شی بر میگرده و نگات میکنه بدون براش مهمی اگه یکی رو دیدی که وقتی داری می افتی بر میگرده و با عجله می یاد سمت تو بدون براش عزیزی اگه یکی رو دیدی که وقتی داری می خندی بر میگرده و نگات میکنه بدون واسش قشنگی اگه یکی رودیدی که وقتی داری گریه می کنی برمیگرده میاد باهات اشک میریزه بدون دوست داره اگه یکی رو دیدی که وقتی داری با یه نفر دیگه حرف میزنی ترکت می کنه بدون عاشقته اگه یکی رو دیدی که وقتی داری ترکش می کنی فقط سکوت می کنه بدون دیوونته اگه یکی رو دیدی که از نبودنت داغون شده بدون که براش همه چی بودی اگه یکی رو دیدی که یه روز از بی تو بودن می ناله بدون که بدون تو می میره اگه یکی رو دیدی که بعد از رفتنت لباس سفید پوشیده بدون که بدون تو مرده اگه یه روز دی که یه گوشه افتاده و یه پارچه سفید روش کشیدن بدون واسه خاطر تو مرده

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.