یعسوب الدّین و مولای عد خواهان علی بن طالب علیهماالسلام فرمودند : « من أتی غنیاً فتواضع لغنائه ، ذهب الله بثلثی دینه . » بحار الأنوار ج 69 ص19 هر به شخص سرمایه داری برسد و به دلیل سرمایه اش به وی تواضع کند خدا دو سوم دینش را از وی بگیرد. با توجه با حدیث شریف جایگاه تواضع را حفظ کنیم

مشاهده متن کامل ...