دوستان گرامی، در صدد هستم که وبم را حذف کنم. دقت کرده ام که همیشه در تابستان ها از وبلاگ نویسی متنفر می شوم. مثل پارسال که یکباره وب قبلی ام را با همه ی دوستان خوبی که از طریقش یافته بودم، ترکانده و از بین بردم. الان دوباره از وبم متنفرم. نفرتم از وب هایم همیشه ارتباط مستقیمی دارد با احساس ناامیدی و ش تی که در وجودم جریان پیدا می کند و من الان دوباره به پوچی مطلق رسیده ام. پس احتیاج دارم یک چیزی را از بین ببرم و چه بهتر که آن چیز به جای خودم این وب مس ه ام باشد، مگر نه؟ از همه چیز بدم می آید، خسته هستم. دلم نمی خواهد مثل وب قبلی ام به یکباره و بدون از جا گذاشتن هیچ نشانه ای از خودم بروم. امکان دارد دوباره وب جدیدی بنویسم. اگر می خواهید آدرس وبلاگ جدیدم را داشته باشید، آدرس وبلاگ یا ایمیلتان را برایم بگذارید تا هر وقت در جایی دیگر نوشتم، حتما بهتان بگویم. اگر هم دیگر نمی خواهید نوشته هایم را بخوانید، نمی توانم مجبورتان کنم. می خواهم کمی از دنیای مجازی فاصله بگیرم و ببینم در دنیای واقعی چه اتفاقاتی برایم در حال وقوع است. باید بفهمم که چرا و چه طور تباه شده ام. علاوه بر آن دلم چیزهای جدید می خواهد. وبلاگ جدید با موضوع جدید در یک زمان دیگر در آینده.

مشاهده متن کامل ...