پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

دل انگیز ترین جای دنیا
درخواست حذف اطلاعات
دل انگیز ترین جای دنیاست حریم بازوانت که امنیّت می بخشد و نزدیک قلبت که عشق می ورزد خاطراتِ آغازُ ترس از پایان در آغوشت فرو می ریزد و دستهایت که وعدۀ خوشبختی ست دلم را چون گلی صبحگاهی به آب می دهند و ابدیّتی که با خود می برد مرا به چشمانت می نگرم دلت می تابد تا افق های دور زیبائی می درخشد و مرا به سفرۀ نوری می خواند که تو با من عشق را در بشق از گلُ لبخند قسمت می کنی و خوشبختی از آنِ من است وقتی به زیبائی رؤیاهایم ایمان دارم و چه ی تنهاست ؟! وقتی لحظه های من از تو مدام بارانی ست و در طراوت حوالی ِ تو قدم می زند دلم زیباگر من ! چه قدر کم است که تنها بخواهم دوستت بدارم !

مشاهده متن کامل ...
جسارت...
درخواست حذف اطلاعات
جســــــارت میـــــــخواهد برای نزدیـــــــک شدن به افـــکار دختـــــری که روز ها مــــــــــردانه با زندگی میجــــــــنگد امـــــــــــــــــــا . . . شب ها با لشــــــــتش از هــــــق هـــــــق دخترانه خیــــــــــس است . . .

مشاهده متن کامل ...
ابجی منم همیشه به یاىتم
درخواست حذف اطلاعات
ترلان جان ابجی میشه برگردی شهاب داره بازیچه دست این اون میشه بخدا دام دیگه ش ته طاقط نداره بیا برگرد شمارمم داری ابجی هرشب منتظر یه اس از توهم بیا که تمام خوبی هات تسکین دردهامه تو این مدت هروقت دلم ش ت باخودم گفتم هیچی ابجی ترلان نمیشه بیا ابجی خواهش میکنم اگه نیای دق میکنم

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.