بازگشت عاشقانه در نبرد برای اقامه اول وقت / شوق بی پایان شهید هاشمی برای رسیدن به معبود شهید محمود هاشمی یکی دیگر از ی م ع حرم است که شهادت عاشقانه را به جای زندگی در دنیای پرزرق وبرق و فانی برگزید، تا با نثار جانش در راه دوست، بندگی خویش را به بنده نواز هستی به اثبات برساند. به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، بندگی و بنده نوازی دو مقوله ای است که آفرینش هستی در گرو آن قرار دارد، بندگی بندگان خاصی که تابش انوار حقانیت را با چشم جان دیده و درک کرده اند و در بند بندگی بودن را با جان و دل پذیرا شدند، تا معامله ای پرسود با بنده نواز هستی خویش داشته باشند. ی م ع حرم آن بندگان دربند و پایبند بندگی چه زیبا با بخشش زندگی و حیات دنیایی خویش و گذشتن از همه تعلقات آن، جان خود را نثار د تا با ملاقات بنده نواز هستی به حیاتی ابدی دست یابند. شهید محمود هاشمی یکی دیگر از ی م ع حرم است که شهادت عاشقانه را به جای زندگی در دنیای پرزرق وبرق و فانی برگزید، تا با نثار جانش در راه دوست، بندگی خویش را به بنده نواز هستی به اثبات برساند. به همین بهانه با همسر شهید م ع حرم حاج محمود هاشمی به گفت وگو پرداختیم. بتول محمدی، ب ان آغاز زندگی مشترک خود با شهید اظهار داشت: ارتباط با خواهر شهید و معرفی و وساطت ایشان سرآغاز زندگی با آقا محمود در 15 بهمن ماه سال 71 شد. آقا محمود از همان دوران نوجوانی و باوجود سن کم، در لباس در جبهه های جنگ تحمیلی حضور داشته و در آن مدت چندین بار هم مجروح شده و از عشق به خدمت، بعد از بهبودی دوباره راهی جبهه ها شدند. ایشان از همان ابتدای آشنایی از شغل سخت خود و مأموریت های طولانی مدت که یک نظامی با عنوان پاسدار متحمل می شود، برایم گفته بود و من هم می دانستم که با یک مجاهد خستگی ناپذیر ازدواج می کنم که جهاد برایش حکم یک تکلیف را داشت نه یک حرفه و شغل. آرزوی دختر شهید از دل تنگی ها و دیدار پدر در قالب انشا همسر شهید م ع حرم فرزندان خود را یادگاران شهید دانست و تصریح کرد: حاص ...

مشاهده متن کامل ...