سخنران : حجت ال والمسلمین پورمحمد دوست **شام شهادت موسی کاظم(ع)** مداحی : کربلایی حسین علیپور کربلایی حسین شعبانزاده مورخ:14اردیبهشت95 سخنرانی: حجت ال پورمحمد دوست روضه: کربلایی حسین علیپور زمینه: کربلایی حسین علیپور شور: کربلایی حسین علیپور واحد: کربلایی حسین علیپور واحد: کربلایی حسین علیپور واحد: کربلایی حسین شعبانزاده شعرخوانی: کربلایی حسین شعبانزاده شور: کربلایی حسین شعبانزاده شور: کربلایی حسین شعبانزاده پایانی: کربلایی حسین شعبانزاده مدح حضرت علی(ع): کربلایی حسین شعبانزاده کانال تلگرام هیئت :https://telegram.me/mohebban_313

مشاهده متن کامل ...