به نام خدا انسان ها و به خصوص ما مسلمانان همواره در جهت نیل سعادت به دنبال درست ترین راه که همان صراط مستقیم است هستیم بماند که چه مقدار در مسیر قرار داریم یا قرار می گیریم اما همین هم که به دنبال راه راست هستیم باز هم پسندیده است چرا که انسان آگاه و روشن ضمیر بعد از ب مقداری تجربه زندگی در اجتماع به ضعف خود در انتخاب مسیر درست پی خواهد برد و با تمام توان فکری و قدرت ذهنی باز هم خود را نیازمند یک مرجع دارای صلاحیت تام و تمام که برایش معیار قضاوت قرار گیرد می بیند. اما ما مسلمانان ... خداوند معیاری گرانبها و ارزنده در میان انسان ها خلق کرد و آن ... کتاب آسمانی قرآن و و خاندان معصومین این بار کت را به دوستانم معرفی می کنم تا آن ها را در قضاوت ها یاری دهد انسان 250 ساله

مشاهده متن کامل ...