قشقایی یا ایل قشقایی یکی از اتحادیه های ایلی[یادداشت ۱] ایران است که مانند بسیاری از اتحادیه های ایلی متأ ایران مخلوطی از قبیله هایی با ریشه های قومی گوناگون لر، کرد، عرب و ترک است، اما بیشتر قشقایی ها ریشه ای ترک دارند و تقریباً تمامشان به گویشی از زبان های ترکی اغوز غربی صحبت می کنند که خود آن را ترکی می نامند.[۱] اکثریت قشقایی ها شیعه‎مذهب هستند.[۳]

مشاهده متن کامل ...