پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

دعوای خلع ید ، تعریف دعوای خلع ید و تخلیه ید، تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی
درخواست حذف اطلاعات
دعوای خلع ید،تعریف دعوای خلع ید و تخلیه ید،تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی دعوای خلع ید - به معنای اعم آن مطابق یکی از تقسیم بندی های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به 3 دسته از دعاوی تقسیم می شود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند. در این نوشته کوتاه، امکان طرح این دعاوی و نحوه اجرای آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته و در مورد دعاوی تصرف، به دعوای تصرف عدوانی در ابعاد کیفری و حقوقی در ملک مشاع پرداخته شده است.منبع: http://mohsenemami. /

مشاهده متن کامل ...
لغو 1600 عنوان قانون منسوخ در کمیسیون قضایی مجلس
درخواست حذف اطلاعات
ایسنا_لغو 1600 عنوان قانون منسوخ در کمیسیون قضایی مجلس سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای ی از موافقت این کمیسیون با لغو 1600 عنوان قانونی منسوخ در حوزه قضایی خبر داد. حسن نوروزی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در جلسه عصر روز کمیسیون قضایی و حقوقی القای قوانین منسوخ و قدیمی در حوزه مسائل قضایی در کمیسیون مطرح شد که به طور کلی با آن موافقت شد و بر این اساس ۱۶۰۰ عنوان قانون منسوخ در حوزه مسائل قضایی از متن قوانین کشور حذف می شود.منبع: http://mohsenemami. /

مشاهده متن کامل ...
تحلیل حقوقی رای وحدت رویه ی شماره ی 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور (کمیسیون ماده 77
درخواست حذف اطلاعات
تحلیل حقوقی رای وحدت رویه ی شماره ی 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور(کمیسیون ماده ی 77 قانون شهرداری) می دانیم یکی از منابع مهم درآمد شهرداری ها «عوارض» است که شهرداری مطابق قوانین و مقررات مبادرت به وصول آن می نماید. اما چنانچه مؤدی عوارض را پرداخت نکرد و بین دو طرف اختلاف حادث شد، طبق ماده 77 قانون شهرداری (اصلاحی 27/11/1345) که مقرر می کند: «رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است..». کمیسیون مذکور به اعتراض مؤدی رسید و مبادرت به صدور رأی می نماید. برابر بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عد اداری: رسید به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسید به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده(100) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها، در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عد اداری قرار دارد.منبع: http://mohsenemami. /

مشاهده متن کامل ...
درسهایی از بزرگان حقوق ایران
درخواست حذف اطلاعات
درسهایی از اساتید: 1- کاتوزیان : بزر به این است که چراغ راه آیندگان باشی . کاتوزیان بیش از 15 جلد کتاب دوره پیشرفته در مورد حقوق مدنی نوشته بودند از قرار از شاگردان خود که اکثرا" دانشجویان دوره ا بوده اند خواسته اند که برمبنای نوشته های ایشان کتابهایی با حجم کمتر و مناسب دوره کارشناسی بنگارند شاگردان ایشان رغبتی نشان نمی دهند خود دست بکار شده و کتابهای دوره مقدماتی حقوق مدنی را نوشتند تا به همه ثابت کنند کار روی کتابهای مقدماتی عار نیست بلکه افتخار است و سنتی را بنا نهادند که سایر اساتید بزرگ مثل شمس خالق شا ار آیین دادرسی مدنی همگام با سه جلدی دوره پیشرفته یک دوره بنیادین راهم تالیف کنند . همچنین با نگارش کتاب حقوق مدنی در نظم کنونی راه دیگری را برای اعتلای حقوق گشودند و همه را دعوت به ادامه این راه نمودند . 2- عبد الله شمس : بزر به تعداد زاویه های است که یک موضوع را می بینی و با ساده ترین شکل آن را تبیین می کنی. معجزه شمس در کتابهایش این است که موضوعات را از همه زوایا دیده و با قلمی ساده و روان تبیین کرده است. طوری که به ذهن ما خطور می کند مهم نیست که سوالات پیچیده از آیین دادرسی مدنی در ذهن ما شکل ب رد چون جواب آن را به ساده ترین شکل از هر زاویه ای که میخواهی ببینی داده است . 3- میر محمد صادقی : بزر به این است که با امکانات دیگران بیا موزی و ثمره آموخته هایت را به ک تقدیم کنی نه اینکه با امکانات این مملکت بیاموزی ثمره آن را به بیگانگان بدهی. میرمحمد صادقی تقریباً تمام مقاطع تحصیلی خود را در انگلستان سپری کرده است اما همه فعالیتهای ی و پژوهشی خود را در ایران متمرکز نموده است . *********************************** گاهی برای فهمیدن باید ش ت خورد گاهی برای بدست آوردن باید از دست دادمنبع: http://mohsenemami. /

مشاهده متن کامل ...
مقاله وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
درخواست حذف اطلاعات
« وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی » زنده یاد مهدی شهیدی: یکی از پدیده های دانش جدید ، نوزادی بود که چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه های گروهی ، کودک آزمایشگاهی نام گرفت . این انسان که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج مسیر طبیعی پیموده است از ، ترکیب نطفه زن و شوهری در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در داخل لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستی گذارده است . این حادثه مانند ره آوردهای دیگر علمی ، مسائل حقوقی خاصی را در بر می انگیزد که طرح آن نه در مجموعه های قانونگذاری ، نه در نوشته های حقوقی سابقه ندارد . از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیله مقررات ، برای پایداری نظم جامعه ضروری است ، دانش حقوق ناگزیر است حداقل همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا چون سایه ای آن را دنبال کند . از این رو مناسب می نماید که به اختصار وضعیت کودک آزمایشگاهی در سیستم حقوقی ایران موضوع بحث قرار گیرد و با آنکه در بین مقررات قانونی نصی در خصوص آن نمی توان یافت ، به کمک قواعد و اصول کلی و روح مقررات موضوعه ، احکام حقوقی آن استنباط گردد .منبع: http://mohsenemami. /

مشاهده متن کامل ...
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
درخواست حذف اطلاعات
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابلیت فرجام خواهی احکام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور شماره۸۹۵۹/۱۵۲/۱۱۰ ۸/۹/۱۳۹۴ مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت روی ه ردیف ۹۴/۲۲ رأس ساعت ۹ روز مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت ال والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت ال والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منع می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شمار ه ۷۴۳ ـ ۵/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.منبع: http://mohsenemami. /

مشاهده متن کامل ...
مسئولیت مدنی در روابط زوجین
درخواست حذف اطلاعات
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ دررواﺑﻂ زوﺟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ و اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه: ﻣﻨﻴﺮه ﺧﺪادادﭘﻮر با دیباچه سیدحسین صفایی جهت اینجا کلیک نمائیدمنبع: http://mohsenemami. /

مشاهده متن کامل ...
حقوق بین الملل خصوصی1
درخواست حذف اطلاعات
ازآنجائیکه توسعه روزافزون روابط بین ت ها و افراد و همچنین روابط افراد با یکدیگر در زندگی بین المللی، باعث گردیده تا ت ها برای رفع نیازهای خود، قوانین و مقرراتی متناسب با نیازهای جوامع خود تصویب نمایند. اگرچه موضوعات حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران ، سابقه طولانی دارند و در قانون مدنی پیش بینی شده اند، اما متأسفانه برخی از مقررات آن با نیازهای فعلی همخوانی نداشته و ضرورت اصلاح و مطابقت آنها با مسائل روز مشاهده می گردد. در برخی از کشورها، راجع به موضوعات حقوق بین الملل خصوصی، مقررات و قوانین مدون مستقلی وجود دارد که این قضیه در نظام حقوقی ایران وجود نداشته و شاید قوانین کنونی ایران پیرامون موضوعات حقوق بین الملل خصوصی ، پاسخگوی نیازهای فعلی نباشد و نیاز به اصلاح قوانین موجود توسط قانونگذار می باشد. با توجه به آنکه هدف اصلی از گنجاندن درس حقوق بین الملل خصوصی در برنامه آموزشی رشته حقوق و علوم ، آشنا ساختن دانشجویان با مسائل مطروحه در زمینه روابط افراد در زندگی بین المللی است، لذا موضوعات این کتاب براساس سرفصل های تعیین شده توسط شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم و آموزش عالی به قرار زیر می باشد: کلیات حقوق بین الملل خصوصی ، تابعیت ، اقامتگاه و وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی بیگانگان. امید است که این اثر بتواند مفید فایده قرار گیرد. جهت اینجا کلیک نمائید حجم فایل: 2.2 mb منبع: http://mohsenemami. /

مشاهده متن کامل ...
ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک
درخواست حذف اطلاعات
ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک مقدمه بانکداری ابزار و روش های خاص خود را می طلبد، روش هایی که متناسب با نیاز بانک ها ابداع گردیده اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده اند. از جمله این روش ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای ی رسیده است ، یکی از شیوه های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع ) را اجاره بشرط تملیک دانسته است . در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ leasing برای واگذاری ماشین آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته ، با این قرارداد انجام می شود. هر چند که در حقوق کشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهراً سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیک به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمی گردد و بعداً قوانین خاصی در این مورد در کشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سال های ۱۹۳۸ - ۱۹۵۴ - ۱۹۵۷ - ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵.منبع: http://mohsenemami. /

مشاهده متن کامل ...
رمز موفقیت
درخواست حذف اطلاعات
مرد جوانی از سقراط رمز موفقیت را پرسید، سقراط گفت که همراه او به کنار رودخانه بیاید. وقتی به رودخانه رسیدند، هر دو وارد آب شدند به حدی که آب زیر گردن شان رسید. در این لحظه سقراط سر مرد را گرفته و به زیر آب برد. مرد تلاش می کرد تا خود را رها کند، اما سقراط قوی تر بود و او را تا زمانی که رنگ صورتش کبود شد محکم نگه داشت. وقتی سقراط، مرد جوان را از آب خارج کرد، اولین کاری که او انجام داد، کشیدن یک نفس عمیق بود. سقراط از او پرسید: در زیر آب تنها چیزی که می خواستی چه بود؟ مرد جواب داد: هوا سقراط گفت: این رمز موفقیت است. اگر همان طور که هوا را می خواستی در جستجوی موفقیت هم باشی به دستش خواهی آورد. ******************** رمز دیگری وجود ندارد.منبع: http://mohsenemami. /

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.