ای پرستوی من مرو از لانه ام بانوی خانه ام مرو از خانه ام ای طرفدارم بی طرفدارم چشم خود وا کن یار بیمارم فاطمه جانم فاطمه جانم می کنم ماس ای جوان علی قدکمان علی ای کمان علی دیده بگشا و کن تماشایم یار تنهایم بی تو تنهایم فاطمه جانم فاطمه جانم عمر من می شود بی تو عمرم تمام با اشاره مکن به علی تو سلام خداحافظ ای لاله پ ر خداحافظ ای سوره کوثر فاطمه جانم فاطمه جانم ای جوان علی شده ای از چه پیر جان زینب دگر تو زمن رو نگیر من که در ذکر ام یجیبم ، ای طبیب من بی تو غریبم فاطمه جانم فاطمه جانم

مشاهده متن کامل ...