بهشت جلوۀ نور جلالی زهراست پَر ملائکه در خانه قالی زهراست دخیل بسته به نخ های چادرش مریم همین دلیل مقامات عالی زهراست مقام خادمه اش آرزوی هر ملک است خدیجه خادمۀ دسالی زهراست ملیکه ای که علی نیز سرورش خوانده علی که شاه حجاز است و والی زهراست نگاه فاطمه ازخاک فضه می سازد طلا غبار ظروف سفالی زهراست دوشنبه می رسد از راه و باز مژگانم غبار روی ضریح خیالی زهراست برای جلوۀ مهتاب روز او شب شد ظهور نور علی در لیالی زهراست ش ت پهلوی زهرا، ش ته شد حیدر علی که آینۀ لا یزالی زهراست هنوز شانۀ دیوار می زند فریاد که داغدیدۀ قدّ هلالی زهراست

مشاهده متن کامل ...