پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

وجوه اشتراک و افتراق نام تجاری و علامت تجاری/ گفتار اول - معرفی قوانین اصلی|ثبت برند در ترکیه|ثبت آر
درخواست حذف اطلاعات
در ایران، سابقه تقنینی راجع به حمایت از علایم تجاری به قانون سال 1304 باز می گردد. اما قانونی که در حال حاضر لازم الاجراست، قانون «ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری» مصوب 1386 وآیین نامه اجرایی آن مصوب 1387 است که به طور آزمایشی به مدت پنج سال اجرا خواهد شد. در بعد بین المللی، مهم ترین معاهده ای که در خصوص حمایت از علایم و اسامی تجاری منعقد شده است، «معاهده پاریس» مصوب 1883 می باشد که قریب به 190 کشور جهان تاکنون به آن پیوسته اند. ایران نیز در سال 1959 به آن ملحق شده و مقررات آن، مقدم بر قوانین داخلی است.(2)منبع: http://mollasadrasabt. .. /

مشاهده متن کامل ...
وجوه اشتراک و افتراق نام تجاری و علامت تجاری/1- مرجع ثبت|ثبت برند صنایع غذایی
درخواست حذف اطلاعات
برای ممانعت از سوءاستفاده رقبا و جلب حمایت قانونی باید علامت یا نام تجاری را ثبت کرد. یکی از تفاوت های علامت و نام تجاری مرجع ثبت و شیوه ثبت آنهاست. علایم کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی در اداره ثبت علایم تجاری که از توابع اداره کل مالکیت صنعتی است،منبع: http://mollasadrasabt. .. /

مشاهده متن کامل ...
طبقه بندی بین المللی طرح صنعتی
درخواست حذف اطلاعات
طبقه1 مواد غذایی طبقه2 پوشاک و اقلام و لوازم ازی طبقه 3 کالاهای مسافرتی، چمدان، چتر آفت و لوازم شخصی که در جای دیگر ذکر نشده اند طبقه 4 انواع برس و قلم مو طبقه 5 اقلام ساخته شده از منسوجات، مواد ورقی طبیعی یا طبقه 6 اسباب و اثاثیه منزل طبقه 7 اقلام خان ، که در جای دیگری قید نشده اند طبقه 8 ابزارآلات و یراق آلات طبقه 9 بسته بندی ها و ظروف مخصوص حمل ونقل یا جابه جایی کالا طبقه 10 ساعت مچی و دیواری و سایر لوازم اندازه ری، کنترل و علامت دادن طبقه 11 اقلام تزئینی و زیورآلات طبقه12 وسایل حمل و نقل یا بالا بردن طبقه 13 تجهیزات تولید، توزیع یا تبدیل برق طبقه 14 تجهیزات ضبط، ارتباطات یا بازی اطلاعات طبقه 15 ماشین آلاتی که در جای دیگر قید نشده اند طبقه 16 دستگاه های عکاسی، سینماتوگرافی و بصری طبقه 17 آلات موسیقی طبقه 18 ماشین آلات چاپ و ماشین های اداری طبقه 19 نوشت افزار و لوزم اداری، مواد تدریس و آموزش و مواد مورد استفاده نقاشان طبقه 20 تجهیزات فروش و تبلیغات، تابلوها طبقه 21 انواع بازی، اسباب بازی، چادر و اقلام ورزشی طبقه 22 تسلیحات، اقلام آتش بازی و نورافشانی، لوازم برای شکار، ماهی ری و دفع آفات طبقه 23 تجهیزات توزیع مایعات، لوازم بهداشتی، تجهیزات گرمایشی، تهویه و تهویه مطبوع، سوخت جامد طبقه 24 لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی طبقه 25 واحدهای ساختمانی و عناصر ساختمانی طبقه 26 دستگاه های روشنایی طبقه 27 م ومات استفاده از توتون و م ومات مورد استفاده سیگاری ها طبقه 28 محصولات دارویی و آرایشی، اقلام و دستگاه های پیرایشی طبقه 29 تجهیزات و ادوات ضدخطر آتش سوزی، برای پیش ری از سوانح و برای نجات طبقه 30 اقلام لازم برای مراقبت از حیوانات و جابه جایی آن ها طبقه 31 ماشین ها و لوازم برای تهیه مواد خوراکی و آشامیدنی که در جای دیگر ذکر نشده اند طبقه 99 موارد مختلف و گوناگون منبع: http://molla ...

مشاهده متن کامل ...
فرایند ثبت اختراع
درخواست حذف اطلاعات
در حقوق مرتبط با مالکیت صنعتی شرط استفاده از این دسته حقوق منوط به ثبت آن در مرجع متولی ثبت است و درصورتیکه اظهارنامه اختراع به مرجع ثبت تسلیم نشود حقوقی ایجاد نمی شود و ثبت اختراع مست م تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و درصورتیکه مخترع یا مالک اختراع قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت آن به نحوی از انحاء آنرا افشاء نماید اعم از اینکه اختراع مورد نظر را بصورت کتبی درقالب کتاب و مقاله و… منتشر نماید یا ازطریق شفاهی، مصاحبه و شرکت درنمایشگاههای داخلی و بین المللی آنرا در معرض دید عمومی قرار دهد به منزله این است که با علم و اطلاع اقدام به افشاء آن در نزد عموم نموده و به نوعی درجهت عمومی سازی و وارد این اختراع به حوزه قلمرو عمومی مالکیت اقدام کرده است. درصورتیکه متقاضی در مهلت ارفاقی (مهلت ۶ ماهه پس ازافشا،موضوع بنده ماده۴قانون) نیز مبادرت به تسلیم اظهارنامه اختراع ننماید حق اختراع برای وی از دست رفته محسوب می شود بدین ترتیب انی که خواهان استفاده از نظام انحصارات ثبت اختراعات هستند ابتدا به ن باید این حق را به ثبت برسانند و معمولاً پس از ثبت اختراع است که مخترع (مالکان اختراع) می توانند علیه نقص کننده حق اختراع یا علیه هر شخصی که بدون اجازه او بهره برداریهای مندرج در بند الف ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ اعم از ساخت، صادرات و عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده را انجام می دهند به دادگاه شکایت کنند.منبع: http://mollasadrasabt. /

مشاهده متن کامل ...
نحوه و شرایط و زمان مناسب تسلیم اظهارنامه اختراع
درخواست حذف اطلاعات
برطبق ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ :ثبت اختراع مست م تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و بنابر قاعده (سیستم اولین ثبت یا اختراع firs to file )هر ی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره اختراع نمایدمنبع: http://mollasadrasabt. /

مشاهده متن کامل ...
طبقه بندی بین المللی طرح صنعتی
درخواست حذف اطلاعات
طبقه1 مواد غذایی طبقه2 پوشاک و اقلام و لوازم ازی طبقه 3 کالاهای مسافرتی، چمدان، چتر آفت و لوازم شخصی که در جای دیگر ذکر نشده اند طبقه 4 انواع برس و قلم مو طبقه 5 اقلام ساخته شده از منسوجات، مواد ورقی طبیعی یا طبقه 6 اسباب و اثاثیه منزل طبقه 7 اقلام خانگی، که در جای دیگری قید نشده اند طبقه 8 ابزارآلات و یراق آلات طبقه 9 بسته بندی ها و ظروف مخصوص حمل ونقل یا جابه جایی کالا طبقه 10 ساعت مچی و دیواری و سایر لوازم اندازه گیری، کنترل و علامت دادن طبقه 11 اقلام تزئینی و زیورآلات طبقه12 وسایل حمل و نقل یا بالا بردن طبقه 13 تجهیزات تولید، توزیع یا تبدیل برق طبقه 14 تجهیزات ضبط، ارتباطات یا بازی اطلاعات طبقه 15 ماشین آلاتی که در جای دیگر قید نشده اند طبقه 16 دستگاه های عکاسی، سینماتوگرافی و بصری طبقه 17 آلات موسیقی طبقه 18 ماشین آلات چاپ و ماشین های اداری طبقه 19 نوشت افزار و لوزم اداری، مواد تدریس و آموزش و مواد مورد استفاده نقاشان طبقه 20 تجهیزات فروش و تبلیغات، تابلوها طبقه 21 انواع بازی، اسباب بازی، چادر و اقلام ورزشی طبقه 22 تسلیحات، اقلام آتش بازی و نورافشانی، لوازم برای شکار، ماهیگیری و دفع آفات طبقه 23 تجهیزات توزیع مایعات، لوازم بهداشتی، تجهیزات گرمایشی، تهویه و تهویه مطبوع، سوخت جامد طبقه 24 لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی طبقه 25 واحدهای ساختمانی و عناصر ساختمانی طبقه 26 دستگاه های روشنایی طبقه 27 م ومات استفاده از توتون و م ومات مورد استفاده سیگاری ها طبقه 28 محصولات دارویی و آرایشی، اقلام و دستگاه های پیرایشی طبقه 29 تجهیزات و ادوات ضدخطر آتش سوزی، برای پیش گیری از سوانح و برای نجات طبقه 30 اقلام لازم برای مراقبت از حیوانات و جابه جایی آن ها طبقه 31 ماشین ها و لوازم برای تهیه مواد خوراکی و آشامیدنی که در جای دیگر ذکر نشده اند طبقه 99 موارد مختلف و گوناگون منبع ...

مشاهده متن کامل ...
فرایند ثبت اختراع
درخواست حذف اطلاعات
در حقوق مرتبط با مالکیت صنعتی شرط استفاده از این دسته حقوق منوط به ثبت آن در مرجع متولی ثبت است و درصورتیکه اظهارنامه اختراع به مرجع ثبت تسلیم نشود حقوقی ایجاد نمی شود و ثبت اختراع مست م تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و درصورتیکه مخترع یا مالک اختراع قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت آن به نحوی از انحاء آنرا افشاء نماید اعم از اینکه اختراع مورد نظر را بصورت کتبی درقالب کتاب و مقاله و… منتشر نماید یا ازطریق شفاهی، مصاحبه و شرکت درنمایشگاههای داخلی و بین المللی آنرا در معرض دید عمومی قرار دهد به منزله این است که با علم و اطلاع اقدام به افشاء آن در نزد عموم نموده و به نوعی درجهت عمومی سازی و وارد این اختراع به حوزه قلمرو عمومی مالکیت اقدام کرده است. درصورتیکه متقاضی در مهلت ارفاقی (مهلت ۶ ماهه پس ازافشا،موضوع بنده ماده۴قانون) نیز مبادرت به تسلیم اظهارنامه اختراع ننماید حق اختراع برای وی از دست رفته محسوب می شود بدین ترتیب انی که خواهان استفاده از نظام انحصارات ثبت اختراعات هستند ابتدا به ن باید این حق را به ثبت برسانند و معمولاً پس از ثبت اختراع است که مخترع (مالکان اختراع) می توانند علیه نقص کننده حق اختراع یا علیه هر شخصی که بدون اجازه او بهره برداریهای مندرج در بند الف ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ اعم از ساخت، صادرات و عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده را انجام می دهند به دادگاه شکایت کنند.منبع: http://mollasadrasabt. /

مشاهده متن کامل ...
در صورت تقلید ، نسخه برداری یا نقض حق چگونه می توانید حقوق طرح های صنعتی خود را اعمال کنید؟|تمدید ثب
درخواست حذف اطلاعات
اجرای حقوق مالکیت صنعتی ممکن است موضوعی پیچیده باشد. باید به خاطر داشته باشید که مسئولیت اصلی شناسائی و اقدام قانونی علیه تقلیدکنندگان یا نقض کنندگان حقوق طرح های صنعتی به عهده مالک آن است. به عبارت دیگر، شما مسئول هستید منبع: http://mollasadrasabt. /

مشاهده متن کامل ...
علائم تجاری غیر قابل ثبت
درخواست حذف اطلاعات
واژه های عام. برای مثال، اگر شرکت شما قصر دارد علامت تجاری «صندلی» را برای فروش صندلی ثبت کند، تقاضانامه ثبت این علامت مردود خواهد شد چون «صندلی » واژه های علم برای این محصول است. منبع: http://mollasadrasabt. /

مشاهده متن کامل ...
مهلت ارفاق چیست؟|خدمات ثبت طرح صنعتی|اداره ثبت طرح صنعتی
درخواست حذف اطلاعات
طبق ماده 26 قانون : استفاده از مهلت ارفاقی مقرر در بند هـ ماده 4 قانون از جمله ناظر بر موارد زیر است: 1- افشاء به دلیل یا در نتیجه سوء استفاده اشخاص ثالث یا ذی حق قبلی متقاضی انجام شده باشد؛ منبع: http://mollasadrasabt. /

مشاهده متن کامل ...
علائم تجاری غیر قابل ثبت
درخواست حذف اطلاعات
واژه های عام. برای مثال، اگر شرکت شما قصر دارد علامت تجاری «صندلی» را برای فروش صندلی ثبت کند، تقاضانامه ثبت این علامت مردود خواهد شد چون «صندلی » واژه های علم برای این محصول است.منبع: http://mollasadrasabt. /

مشاهده متن کامل ...
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص
درخواست حذف اطلاعات
۱-کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه افراد(اعضای هیئت مدیره، موسسین، سهامداران، بازرسین) ۲- گواهی عدم سوء پیشینه(کلیه اعضاء و بازرسین) ۳- تشکیل مفاد قرارداد (آدرس شرکت و س ت و کد پستی- سرمایه شرکت- لیست اعضا و سهامداران- درصد سهام و سهم الشرکه و سمت ها- موضوع فعالیت- لیست اسامی (حداقل ۵ مورد اسم ۳ سیلاب خاص) ۴- فیش واریزی و نامه بانک به نام شرکت در شرف تأسیس ۵- امضا و تأیید اوراق شرکتمنبع: http://mollasadrasabt. /

مشاهده متن کامل ...
مشخصات طرح برای تسریع روند ثبت
درخواست حذف اطلاعات
۱-سایز تصاویر حداکثر a4 باشد ۲- حتماً بصورت عمودی اسکن شود. ۳- در تصویر ارسالی حتماً طرح باید در یک زمینه ساده، به نحوی که قابل رویت باشد قرار گیرد. ۴- تصویر کالا وماً بصورت رنگی باشد و حداکثر حجم آن ۵۰۰kb باشد. ۵- تصویر مدارک ترجیحاً بصورت سیاه و سفید اسکن شده و حداکثر حجم آن ۲۵۰kb باشد.(ترجیحاً پشت و روی کارت ملی و کپی صفحه اول شناسنامه در یک تصویر باشد.) ۶- پسوند فایلهای اسکن شده برای ارسال jpg باشد. منبع: http://mollasadrasabt. /

مشاهده متن کامل ...
مدارک مورد نیاز جهت کارت بازرگانی برای شخص حقوقی
درخواست حذف اطلاعات
مرحله اول: – ۳ قطعه ع پرسنلی پشت سفید، کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل – امضا وک نامه، ارائه گواهی پلمپ دفاتر که ی ال از تاریخش نگذشته باشد – آدرس و کد پستی تجارتخانه (فقط آدرس تهران) – آدرس و کدپستی محل س ت مدیرعامل – مهر و امضا فرم های مربوطه: اظهارنامه و کارت بازرگانی و وک نامه – سرمایه کارت بازرگانیمنبع: http://mollasadrasabt. /

مشاهده متن کامل ...
تاسیس شرکت سهامی خاص
درخواست حذف اطلاعات
در حقوق ایران شرکت سهامی خاص مانند شرکت سهامی عام ابتدا تأسیس می شود و سپس به ثبت می رسد. قانون گذار برای تأسیس شرکت سهامی خاص تشریفات ساده ای را در ماده ۲۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر کرده است. منبع: http://mollasadrasabt. /

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
طفل های گمشده ی زندگیمان ب تخصص و آگاهی های در فعالیت های اقتصادی الهیات می تواند فلسفه غربی را از دام علوم طبیعی برهاند به بهانه تاسیس شورای نگهبان omron bf511 ترازو دیجیتال امرن مدل تعدیل برخی اساتید از آزاد طبیعی بود واحد های کوچک این باید برچیده شوند ستاره های دوتایی دوتایی طیفی برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان موانع امر به معروف ونهی از منکر وراه های برون رفت از آن 3203304 فروش اموال شیوه فروش خصوص شیوه آهنگ و موزیک ویدیو بسیار زیبای nicky jam el amante به همراه ترجمه فارسی مذاکره با مدیرکل ورزش وجوانان استان در جهت پیشرفت ورزش روستایی وبومی ومحلی تصمیم برای ورود معارف قرآن به حوزه های مختلف علوم انسانی استقبال ت عربستان ازبیانیه سوییس قسمت 6 سریال شهرزاد2 سخن نگاشت فضیلت ماه شعبان قانونی که روی طاقچه ماند مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان شایدوقتی دیگر barcellona bambino nuovo تلگرام فرزندان خود را کنترل کنید 2090 متر باغ ویلا در زیبادشت k019 unbrick سریال
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.