❤ مهدے(عج)جان ❤ ای سفر ڪرده دلم همسفرت می باشد اشڪ من هدیه ی چشمان ترت می باشد باعث گرمی میخانه اگر گردیدم اثر لطف و دعای سحرت می باشد گر چه توفیق به مهمانی تو دارم من ڪارهای بد من درد سرت می باشد تو اباصالح و من عاصیم و بد نامم هر که صالح شده گویا پسرت می باشد گاه گاهی ڪه دلم یاد تو باشد سوزد این هم از سوزش زخم جگرت می باشد ای گل نرگس و ای یوسف بادیه نشین چشم زهرا به خدا منتظرت می باشد الّلهُـــمَّ عَجِّــــــلْ لِوَلِیِّکَــــــ الْفَــــــــرَج الساعه

مشاهده متن کامل ...