«وندی شرمن»، مذاکره کننده ارشد ت در گفت وگوهای هسته ای با ایران که به ت «بیل کلینتون»، رئیس جمهور اسبق درباره کره شمالی هم م می داد در مصاحبه ای به توصیف سناریویی پرداخته که ت فعلی کشورش ممکن است از رهگذر مذاکره با کره شمالی، جنگ با این کشور را کلید بزند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...