ثبت نام انتخاب رشته یوسفی مبتنی بر رازهای مثلث موفقیت اغاز شد.داوطلبان عزیز میتوانند جهت ثبت نام و رزرو وقت انتخاب رشته نام ونام خانوادگی خود را به شماره 10005116080216پیامک کنند.همچنین از انی که دوست دارند در کارکاههای توجیهی و تخصصی انتخاب رشته شرکت نمایند درخواست میشود عدد10را به شماره10005116080216 پیامک نمایند.ضمنا به 30 نفر از انی که نام و نام خانوادگی خود را به شماره فوق پیامک کنند به قید قرعه کارت هدیه نیمه بها تقدیم خواهد شد.لذا داوطلبان عزیز میتوانند قبل انتخاب رشته به همین سایت >ارامش روان مشهد>مراجعه و از نتیجه اگاهی پیدا کنند.

مشاهده متن کامل ...