-کار سختی بود . همه نیروهای جادویی مو به کار گرفتم تا تو از بین نری . حتی تو ذهن خلبان هلی کوپتر رخنه و مجبورش کارهای اشتباه ه ،اشتباهاتی که منجر به سقوط و جزغاله شدن شون شد ! -وای ،پس تو بودی که جون مو نجات دادی ، الهی قربونت برم دیمیتری بقیه در ادامه مطلب mrabbaszadeh2.

مشاهده متن کامل ...