ناهید(زهره)به ترتیب فاصله از خورشید،دومین سیاره سامانه خورشیدی است که میان زمین و تیر(عطارد)قرار گرفته است. این سیاره نزدیکترین سیاره به زمین می باشد و بعد از ماه،درخشان ترین جرم آسمانی طبیعی است که به هنگام شب از زمین رویت می شود.

مشاهده متن کامل ...