کانت ت که کلا خسران ه... "الا" شم خیلی سخته... خیلی... ... تهش ترسناکه واقعا...

مشاهده متن کامل ...