کد: 2469 عنوان پروژه: فروش پروژه بهینه سازی روابط ریاضی با الگوریتم بهینه سازی dna با نرم افزار matlab قالب بندی: m دسته: کامپیوتر - matlab قیمت: 20.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: matlab شرح مختصر: فروش پروژه بهینه سازی روابط ریاضی با الگوریتم بهینه سازی dna با نرم افزار matlab رابطه ای ریاضیاتی به عنوان نمونه با الگوریتم بهینه سازی dna را حل کرده ایم که رابطه به صورت ذیل می باشد: (f(x)=-cos(x1)*cos(x2)*exp(-(x1-pi)^2-(x2-pi)^2 ع وجی برنامه ع 1 ع 2 برای ید این پروژه با شماره 09360703858 یا آدرس ایمیل [email protected] در تماس باشید.

مشاهده متن کامل ...