پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

فعالیت های مشاور
درخواست حذف اطلاعات
فعالیتهای هفته بهداشت روان در دبیرستان نرگس – هنرستان شقایق سال تحصیلی 96-95 انجام گرفته توسط خانم .. ی نژاد مشاوره دبیرستان - ب .. ایی نمایشگاهی از آثار دانش آموزان ( نقاشی، رو .. مه دیواری، تراکت وپیام های مرتبط با موضوع بهداشت روان وشعار هفته). - اجرای برنامه آغازین درآموزشگاه توسط دانش آموزان به مناسبت هفته بهداشت روان با توجه به عناوین ایام هفته. - دعوت از اولیا دانش آموزان.موضوع جلسه: ارتباط والدین با فرزندان باتوجه به ویژگی ها ی دوره نوجوانی وتاثیرآن در بهداشت روانی آنان. - دعوت از سخنران (سرکا ر خانم نصرالهی) موضوع جلسه : سلامت روان و زندگی اجتماعی. - برگزاری جلسه پرسش و پاسخ در زمینه بهداشت روان. - برگزاری مسابقه مقاله نویسی ونقاشی در زمینه بهداشت روانی وخانواده سالم. - حضوردر کلاسها به منظورآگاهی بخشی واطلاع رسانی در مورد اهمیت بهداشت روان درزندگی. منبع: http://narges-shagayeg. .. /

مشاهده متن کامل ...
گروه خونی
درخواست حذف اطلاعات
انواع گروه های خونی (سیستم abo) در سال ۱۹۰۱ میلادی کارل لندشتاینر، ایمونولوژیست آلمانی برای نخستین بار، وجود آنتی ژنهای گروه خونی بر روی گلبولهای قرمز و نیز آنتی بادیهایی علیه همان آنتی ژنها را در سرم انسان ثابت نمود. او دریافت که نوعی ترکیب شیمیایی در خون افراد مختلف متفاوت است. لندشتاینر، ابتدا گلبولهای قرمز را از سرم جدا کرد و سپس به مطالعه نتایج حاصل از مخلوط سرم و گلبولهای قرمز افراد مختلف پرداخت. وی دریافت که سرم بعضی از افراد قادر به آگ نه گلبولهای قرمز برخی دیگر از افراد می باشد، اما بر روی گلبولهای قرمز همه افراد مؤثر نیست. در تجزیه و تحلیل نتایج، او فهمید که می توان افراد را از نظر گروه های خونی به گروه هایی تقسیم نمود: گروه خونی a: آنتی ژن نوع a را سطح گلبول قرمز خود دارند و در پلاسمای خونشان نیز آنتی کور b (ضد آنتی ژن b) را دارا هستند. گروه خونی b: آنتی ژن نوع b را در سطح گلبو لهای قرمز خود را دارند و در پلاسمای خونشان نیز آنتی کور a (ضد آنتی ژن a) را دارند. گروه خونی ab: آنتی ژن نوع a و b را در سطح گلبولهای قرمز خود را دارند و در پلاسمای خونشان نیز هیچ یک از آنتی کورها را ندارند. گروه خونی o: هیچ یک از آنتی ژنها را در سطح گلبولهای قرمز خود ندارند ولی هر دو آنتی کور را دارا هستند. رسوب خونی گروه خونی a: با آنتی کور b رسوب نمی دهد ولی با آنتی کور a رسوب می دهد. گروه خونی b: با آنتی کور b رسوب می دهد ولی با آنتی کور a رسوب نمی دهد. گروه خونی ab: با هر دو آنتی a و b رسوب می دهد. گروه خونی o: با هیچ یک از آنتی کورهای a و b رسوب نمی دهد. درصد گروه های خونی در مردم در میان جمعیت مردم در حدود ۴۲ درصد گروه خونی a حدود ۹ درصد گروه خونی ab و ۴۲ درصد گروه خونی o را دارا هستند. با این وجود لازم است ذکر شود که یک آنتی ژن گروه خونی هیچگاه نمی تواند به همراه آنتی بادی ضد خود در بدن یک فرد وجود داشته باشد. زیرا در آن صورت وقوع همولیز، گردش خون را مختل نموده و گلبولهای فرد ت یب می شود. ...

مشاهده متن کامل ...
هفته بهداشت روان
درخواست حذف اطلاعات
برگزاری جلسه مشاوره و پرسش و پاسخ به مناسبت هفته بهداشت روان در خانه دبیرستان برای دانش آموزان و دعوت از همکاران مشاوره برای راهنمایی دانش اموزان. در این جلسه سرکار خانم ی مشاور دبیرستان با همکاری خانم نصرالهی به سئوالات دانش آموزان پاسخ دادند. منبع: http://narges-shagayeg. /

مشاهده متن کامل ...
هفته بهداشت روان
درخواست حذف اطلاعات
برگزاری جلسه مشاوره و پرسش و پاسخ به مناسبت هفته بهداشت روان در خانه دبیرستان برای دانش آموزان و دعوت از همکاران مشاوره برای راهنمایی دانش اموزان. در این جلسه سرکار خانم ی مشاور دبیرستان با همکاری خانم نصرالهی به سئوالات دانش آموزان پاسخ دادند. منبع: http://narges-shagayeg. /

مشاهده متن کامل ...
هفته بهداشت روان
درخواست حذف اطلاعات
برگزاری جلسه مشاوره و پرسش و پاسخ به مناسبت هفته بهداشت روان در خانه دبیرستان برای دانش آموزان و دعوت از همکاران مشاوره برای راهنمایی دانش اموزان. در این جلسه سرکار خانم ی مشاور دبیرستان با همکاری خانم به سئوالات دانش آموزان پاسخ دادند. منبع: http://narges-shagayeg. /

مشاهده متن کامل ...
احلی من العسل
درخواست حذف اطلاعات
برگزاری زیارت عاشورا به مناسبت ایام محرم و صفر ، برگزاری سوگواره احلی من العسل به مناسبت شهادت قاسم بن الحسن در خانه آموزشگاه که در این مراسم با حضور مداح اهل بیت سوگواری و نوحه خوانی اجرا گردید. منبع: http://narges-shagayeg. /

مشاهده متن کامل ...
انتخابات شورای دانش آموزی
درخواست حذف اطلاعات
انتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی 96-95 در دبیرستان نرگس-هنرستان شقایق برگزار گردید، که دانش آموزان به کاندایدهای کلاس های مختلف رأی دادند و شورای مورد نظر خود را انتخاب نمودند. منبع: http://narges-shagayeg. /

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.