اگر همسر زنی ناپدید شده باشد آیا می تواند ازدواج کند؟ زنی که معلوم نیست همسرش در فلان حادثه ای کشته شده یا مفقود شده است و مدت چهار سال است که خبری از او نیست آیا می تواند با شخص دیگری ازدواج کند یا خیر؟ پاسخ: در اینگونه موارد زن با عنایت به این دلیل که شوهرش به عنوان غایب مفقود الاثر مطرح است می تواند رسما از دادگاه در خواست طلاق نماید و پس از صدور حکم و اجرای طلاق و گذشتن مدت عده ازدواج او مانعی ندارد. ولی بدون مراجعه به دادگاه و صدور حکم و اجرای طلاق و گذشتن عده حق ازدواج با ی را ندارد.

مشاهده متن کامل ...