پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

خوب من ؛ آرامش سهم هر روزت
درخواست حذف اطلاعات
در صورت آدمی دو چیز مهم است: یکی لبخنــــد و دیگری عمق نگــــــاه آدم ها. لبخند آدمی اقیانـــــوس صورتش است و چشم هاش آفتـــــاب. هر صورتی که آفتاب درخشان و اقیانوس مواج ندارد، یعنی هیــــــچ ندارد. نمی شود در جراحی های زیبایی دنبال اقیانوس و آفتاب گشت. مهربـــان بودن مهمترین قسمت انــــسان بودن است. این دل انسان است که او را سعادتمند و ثروتمند می کند. انسان با آنچه که هست ثروتمند است. نه با آنچه که دارد.

مشاهده متن کامل ...
ابـــــزارهای خـــــــدا
درخواست حذف اطلاعات
هرگز شک نکنید ؛ خدا در پاسخ به دعایمان نزد ما می آید ؛ اما همیشه به یاد داشته باشید که جلوه های خدا گوناگون و بی نهایت هستند . خدا خج ی نیست و به شکل های گوناگون با شما سخن می گوید : پیامی که بر یک تابلوی بزرگ تبلیغاتی در خیابان به چشمتان می خورد . یک کتاب . موضوع اصلی یک ... اینها همه ابزار خدا هستند . به ظاهر خدا هیچ راهی را فرو نمی گذارد تا آنچه را لازم داریم ببینیم ؛ به ما نشان دهد و آنچه را لازم داریم بدانیم ؛ بفهماند . به قلبمان که رجوع کنیم می بینیم خدا می گوید : اکنون و همیشه ؛ همواره با تو خواهم بود . با تشکر از مونسهای روحی ویدا

مشاهده متن کامل ...
درخواست کن ؛ دریافت می کنی
درخواست حذف اطلاعات
عالم هستی شاگرد تنبلی است ؟ زیرا به اصل حداقل تلاش اهمیت می دهد . اکنون همه مخلوقات طبیعت هم از این قانون پیروی می کنند ؛ البته به جز افرادی که قرار است روشنفکر ترین انسان ها باشند و آن هایی که دیوانه وار کار می کنند تا چیزی را خلق کنند !!! اگر واقعا مایل هستید چیزی خلق کنید ؛ عدم تعادلی در هستی به وجود آورید . با ایجاد موج فکری و فرستادن آن به عالم هستی ؛ شما عدم توازن به وجود آورده ید . این موج شکل آرزو به خود می گیرد . و عالم هستی باید به آن پاسخ دهد . برگرفته از وبسایت مونسهای روحی ویدا

مشاهده متن کامل ...
قانون تضادها
درخواست حذف اطلاعات
برای آنکه ؛ آنچه هستی درک کنی .... باید انچه را نیستی ؛ تجربه کنی . قطب های میان عشق و ترس ؛ اساس قانون تضاد را تشکیل می دهد . بدون این قانون ما نمی توانیم آنچه را واقعا" هستیم ؛ تجربه کنیم . شما نمی توانید گرمی را احساس کنید مگر اینکه سردی را تجربه کرده باشید . اگر شما خود را آدم شکیبایی بنامید ؛ مطمئن باشید چیزی که خلاف شکیبایی است در زندگیتان اتفاق می افتد . به شما فرصتهای زیادی داده می شود تا آنچه را ادعا می کنید هستید ؛ درک کنید بشناسید و تجربه کنید . این قانون تضادهاست . آیا تا به حال اتفاق افتاده که از بی پولی و بی چیزی ناله و فغان کنید و اعلام نمایید که از آن پس دیگر تصمیم دارید پول دار و ثروتمند باشید و بعد ناگهان مشاهده کنید که گرفتار مسایل و مشکلات مادی بیشتری شده اید ؟ اینبار برای مقابله با این مشکل واکنش نشان ندهید ؛ "بلکه خلق کنید" . اگر شما بتوانید اشیاء را به طور صحیح در جای خود قرار دهید . مشکل از بین می رود . ما زمانی نسبت به موقعیتی واکنش نشان می دهیم که قبلا" آن کار را یکبار انجام داده باشیم . ما زمانی خلق می کنیم که بطور کاملا" متفاوت و جدید ی رفتار کنیم .گویی چیزی نظیر آن تاکنون اتفاق نیفتاده است . یعنی کار را به گونه ای خاص انجام دهید . فقط مراقب باشید آنگونه که نیستید ؛ نباشید و رفتار نکنید . به شما پیشنهاد می کنم که همیشه زیبا رفتار کنید . با وجود بر این به خاطر داشته باشید که هرگز باید و نبایدی به خودتان تحمیل نکنید . با تشکر از وبلاگ روحی ویدا

مشاهده متن کامل ...
تغیــــیر احســـاس با کمک نیروی عشــــق
درخواست حذف اطلاعات
سعی نکنید از احساسات بد رها شوید ؛ چون تمام احساسات بد به سادگی نمایانگر عدم عشق است . به جای آن در وجودتان عشق ایجاد کنید . سعی نکنید که از خشم یا غم خلاص شوید . آنها زمانی از بین می روند که در وجود خودتان " عشق " ایجاد کنید . فقط یک نیرو در جهان وجود دارد و آن عشق است . شما یا به خاطر سرشار بودن از عشق , احساس خوبی دارید یا به علت فقدان آن احساس بدی دارید . باتشکر از وبلاگ روحی ویدا

مشاهده متن کامل ...
کتــــاب زنــــدگانی
درخواست حذف اطلاعات
گاهى خودت رامثل یک کتاب ورق بزن، انتهای بعضی فکرهایت " نقطه" بگذار که بدانی باید همانجا "تمامشان "کنی. بین بعضی حرفهایت "کاما" بگذار که بدانی باید با کمی تامل ادایشان کنی . پس از بعضی رفتارهایت هم "علامت تعجب" و آ برخی عادت هایت نیز علامت "سوال" بگذار . تا فرصت ویرایش هست... خودت را هر چند شب یکبار ورق بزن... حتی بعضی از عقایدت را حذف کن ... اما بعضی را پر رنگ... هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن ! روز خوب به تو شادی میدهد،روز بد به تو تجربه،و بدترین روز به تو درس میدهد ...! تنها زمانی صبـــــور خواهی شد که صبر را یک قـــــدرت بدانی نه یک ضعف! با تشکر از وبلاگ روحی ویدا

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.