د ی گزارشها وخبرهای رسیده به این وبلاگ خبری سید علاالدین حیدری بخشدار مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی از سمت خوداستعفا داد حیدری درمدت کوتاه حضور در بخشداری شهرستان ثلاث با حضور شبانه روزی خود در بخشداری و بازدیدهای مکرر از روستاهای محروم همواره مورد تقدیر وتشکر مردم قدرشناس ثلاث باباجانی قرار گرفته بود. لازم به ذکر است که سید علاالدین حیدری تاکنون چندین بار استعفا داده اما مورد موافقت مسولین وزارت کشور قرارنگرفته است

مشاهده متن کامل ...