بی سر و سامانی وبلاگم نشان از بی سر و سامانی زندگیم دارد اصلا وضع عجیبی شده هیچ چیز روی برنامه نیست انگار تعطیلات بین ترم مرا بدجور تبل کرده خودمانیم عجب کیفی میدهد باز هم میخواهم بنشینم فکر کنم و دوباره زندگی ... دارایی های من برای زندگی: من . سازم . کتابهایم . کامپیوترم . موبایلم .

مشاهده متن کامل ...