سلام خبرهای تلخی شنیدم! خبر ج یکی از تلخ ترین خبرهای این دنیاست.. اولش باورم نمیشد میگفتند که با هم مشکل دارند مگر میشد؟ ان دونفری که با آن همه عشق و علاقه منتظر رسیدن به یکدیگر بودند و تمام آرزویشان رسیدن کنارهم بود امروز به جایی رسیده باشند که بخواهند بگوییند طلاق و دیگر هیچ... ثمره زندگی این دو این وسط چه میشود؟ زندگی گاهی چقدر تلخ و دور از انتظار پیش میرود!!!

مشاهده متن کامل ...