پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

درصورت مناظره بین ورئیس جمهورسابق پیروزچه ی است ؟
درخواست حذف اطلاعات
آری پیروز واقعی این مناظره و نظایر آن، دشمنان انقلاب و بازنده اصلی مردم کشورعزیزمان ایران هستند که ذائقه آنها در چند سال اخیر اندکی تغییر کرده و ون برای موفقیت در عرصه های انتخاباتی راهی بهتر از تحریک احساسات آنها پیدا نکرده اند.مقوله ای که از آن به عنوان یکی از آفتهای دموکراسی نام برده می شود و مادامی که سطح آگاهی مردم بالا نرود علاجی برای آن ایجاد نخواهد شد!باید تلاش کرد به جای تحریک احساسات کور که ثمره ای جزء ایجاد شکاف و نقار در بین توده های جامعه ندارد، سطح آگاهی عمومی مردم را بالا برد و در اینصورت است که برنامه ها و عملکردها ـ به جای شعارها و تحریک عواطف ـ پیروز میدان خدمتگزاری در کشور خواهد شد. امروزمردم عزیزمابه حق تشخیص میدهند که کی راست میگوید وکی دروغ.

مشاهده متن کامل ...
صدوردستورموقت وتحلیل حقوقی آن
درخواست حذف اطلاعات
چکیده دستور موقت یا بنا به صراحت آیین دادرسی مدنی ،دادرسی فوری یکی از اقدامات ضروری در محاکم است که بنده قصد دارم در این مقاله به بازتاب اهمیت آن پرداخته وضرورت این اقدام مهم را بیش از پیش مورد بازشناسی قرار دهم. مقدمه بطور کلی در سیستم قضایی ما یکی از مواردی که به حق از ضروریات بوده و توسط قانونگذار به آن پرداخته شده دادرسی فوری یا همان دستور موقت است که اگر اهمیت و کاربرد آن در محاکم ما به درستی درک شده و به آن پرداخته شود جلو بسیاری از تضییع حقوق افراد جامعه را خواهد گرفت و چه بسا موجبات تسهیل در رسیدگی به دعوای اصلی و جلوگیری از اطاله دادرسی بی مورد را فراهم خواهد آورد. با این نگرش ، موضوع را طی مباحثی از جمله: تبیین و تعریف قانونی دستور موقت، دستور موقت یا دادرسی فوری، گفتار اول: تبیین وتعریف قانونی دستور موقت دستور موقت نهادى است که در بیشتر موارد ذى نفع یا او تمایل دارد آن را به کار گیرد و در نتیجه، تشخیص موارد صدور دستور موقت نه تنها براى ذى نفع بلکه براى قاضى از اهمیت ویژه اى برخوردار است. صدور دستور موقت و اجراى آن در اغلب موارد براى طرفى که علیه او صادر مى شود،تضییقات و سختى هاى فراوانى را ایجاد مى نماید و خسارات قابل توجهى را به بار مى آورد و این در حالى است که تا آن زمان وارد بودن دعواى ذى نفع در ماهیت (شروع به رسیدگى) احراز نگردیده و چه بسا تا آن زمان حتى دعوا نیز اقامه نشده باشد (دستور موقت ممکن است قبل از اقامه دعوا صادر شود) در امورى که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذى نفع دستور موقت صادر مى کند، به عنوان مثال آقاى الف قرار است با ت یب یک واحد مس ى شروع به آپارتمان سازى کند ولى آقاى ب ادعاى مالکیت واحد مس ى را دارد. در این ح چون ممکن است رسیدگى به دادخواست آقاى ب طول بکشد و در این زمان واحد مس ى ت یب شده باشد، لذا در این ح که فوریت رسیدگى ضرورى است، آقاى ب مى تواند حتى قبل از ارایه دادخواست، تقاضاى صدور دستور موقت ک ...

مشاهده متن کامل ...
قانون جدیدماده 33
درخواست حذف اطلاعات
جنگل ها و مراتع ابلاغ شد. رئیس جمهوری، قانون اصلاح ماده33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور را ابلاغ کرد. به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ت، «قانون اصلاح ماده(33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور» که در مجلس شورای ی تصویب و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد ازسوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. بر اساس ماده واحده این قانون، ماده (33) قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور- مصوب 9/4/1386- مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های دو، سه و چهار آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود.بقیه در ادامه: بر اساس ماده واحده این قانون، ماده (33) قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور- مصوب 9/4/1386- مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های دو، سه و چهار آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود. براساس این قانون، در ماده (33) عبارت «هیئت سه نفره» به عبارت « هیئت پنج نفره» اصلاح و عبارت « مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرایی صادر کننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا تام الاختیار وی (حسب مورد) بعد از عبارت «مدیر کل منابع طبیعی» اضافه شد. همچنین، در تبصره دو ماده (33) بعد از عبارت «با توافق طرفین تصمیم گیری و رأی صادر می کند» عبارت « شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می باشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و آرای صادره با رأی مثبت اکثریت حاضر درجلسه اعتبار دارد» اضافه شد. ضمنا عبارت « یا یک سال از لازم الاجراء شدن این قانون » جایگزین عبارت « تا پایان شهریور ماه سال 1387 » شد. بر این اساس، تبصره چهار سابق به تبصره سه تغییر یافت و با اصلاحاتی به این شرح که در صورتی که مجری طرح وجهی بابت ید اراضی به حساب ت واریز و یا هزینه هایی در راستای اجرای طرح کرده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با أ ...

مشاهده متن کامل ...
سوال ک نه
درخواست حذف اطلاعات
سوال ک نهکودکی کنجکاو می پرسید:ایها الناس عشق یعنی چه؟ / دختری گفت:اولش رویا آ ش بازی و بازیچه / مادرش گفت:عشق یعنی رنج زخم و پینه و تاول کفدست/ پدرش گفت: ت باش بی ادب بچه این به تو نیامده /رهروی گفت:کوچه ای بن بست / سالکی گفت: راه پر خم و پیچ/ معلم گفت: در کلاس سخن عین وشین وقاف،دیگرهیچ/ دلبری گفت: شوخی لوسی / تاجری گفت: عشق کیلو چند؟/ مفلسی کفت: عشق پر شکم خالی زن و فرزند/ شاعری گفت: یک کمی احساس مثل احساس گل به پروانه/ عاشقی گفت: خانمان سوز است عشق بار سنگین بر شانه/ شیخ کفتا:گناه بی بخشش /واعظی گفت: واژه بی معنا/زاهدی گفت: طوق /محتسب گفت:منکرعظمی/ قاضی شهر عشق را فرمود حد هفتاد تازیانه به پشت/ جاهلی گفت: عشق را عشق است / پهلوان گفت: جنگ آهن و مشت است/ رهگذر گفت: طبل تو خالی است یعنی آوازش از دور خوشست / دیگری گفت: از آن بپر د یعنی دور کن از آتش بر دست / بحث و جدل چونکه بالا گرفت اندر آن قیل و قال من دیدم طفل معصوم با خودش می گفت: من فقط یک سوال پرسیدم!!!

مشاهده متن کامل ...
فقظ اصلاحطلبان به رای دادند.
درخواست حذف اطلاعات
از روز اول پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری رسانه های اصول گرا و خود سرانشان با توهم گزینه عدم شرکت مردم در انتخابات خود را پیروز قطعی می دانستن و با حضور و حمایت سید محمد خاتمی و آیت الله هاشمی رفسنجانی از حجت السلام دچار شوک عظیمی شدند طوری که هنوز نمی خواهند قبول کنند که این دوشخصیت بزرگ سبب پیروزی و حضور مردم شده اند.یکی از این واکنش ها به این پیروزی مردم در انتخابات ، تیتر امروز رو مه کیهان “اجاره برای یک مأموریت” است که باز با زیر سوال بردن جناح حامی رئیس جمهور در انتخابات که نامزد جناح اصلاح طلب در انتخابات نبوده است!از آنجا که این رسانه ای افراطی اصولگراها رو مه کیهان است این ادعا را در شرایطی مطرح می کند که باید برابر قانون این رو مه در هنگام برگزاری انتخابات بی طرف باشد ولی ما شاهد این بودبم در انتخابات اخیر ابن نشریه از سعید جلیلی به صورت علنی حمایت کرده بود ، خود این امر تخلف کیهان به حساب می آید و بهتر است ابتدا کیهان به تخلفات علنی خود پاسخ دهد تا بعد این مساله که نتیجه انتخابات اخیر که براساس فعالیت جناح اصلاح طلب رخ داده است را وارونه نشان دهد.اما آیا اصلاح طلبان در پیروزی آقای نقشی نداشتن؟جواب این سوال روشن است که اسرار کیهان به این موضوع ناشی از نارحتی است که مردم چرا به ک دای این رو مه رای نداده اند.از استراتژیک اصلاح طلبان بوده است که ابتدا ائتلافی را به صورت علنی که مثل ائتلاف سه نفره اصول گریان نشود و نتیجه ای در بر نداشته باشد را مطرح ن تا نتیجه ائتلاف منجر به پیروزی شود.رو مه کیهان و شخصیت های اصول گرا بهتر است به جای اینکه روایتی از آنچه که در تاریخ اطفاق نیافتاده است را بدهند ، به فکر این باشند که انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دوباره ش ت نخورند و اشتباهات خود را بررسی نمایند

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.