این فراخوان با توجه به تشکیل کارگاههای " فن بیان و گویندگی" بود که اسفندماه سال گذشته توسط "موسسه باران شه " ویژه دانشجویان علوم پزشکی جندی شاپور اهواز"برگزار شده بود. خوشبختانه از فراخوان استقبال خوبی شد و نتایج مسابقه ها رضایت بخش بود.

مشاهده متن کامل ...