شهر و به عنوان بزرگترین شهربخش زبرخان و ازظرفیت های بزرگ نیشابوراست مظفری گفت:شهر و که ماسوله اسان نامیده می شود به مراتب از دیگر نقاط دیدنی مهم تر وزیباتر است. به گزارش روابط عمومی معاونت استانداری وفرمانداری نیشابور؛ معاون استانداروفرماندارویژه این شهرستان ...

مشاهده متن کامل ...