محمدرضا نیک نژاد در گفت و گو با آرمان مطرح کرداداره مدارس کشور با بینش سنتی  زهرا سلیمانی، رو مه آرامان، 3 دادماه 95 با فرا رسیدن ایام امتحانات، دلهره دانش آموزان هم آغاز می شود. دانش آموزان و دانشجویان در هر سن و سال باشند باز هم نگرانی های مربوط به درس خواندن در ذهنشان شکل گرفته و دچار اضطراب و ترس از امتحان می شوند. این روزها گروهی از دانش آموزان، عصبانی، افسرده، پریشان، ناراحت و مضطرب هستند. گروهی دیگر به حدی آشفته و نگرانند که در امتحان پاسخ سوالات ساده را هم از یاد می برند. برای دانش آموزان داشتن کمی اضطراب و دلهره در ایام امتـحانات امری طبیعی و معقـول است، چرا که مـوجب حرکت و انگیـزه آنها برای یادگیری و موفقیت می شود، اما وقتی این نگرانی به حدی رسد که تاثیر منفی بر روند آموزش روزانه آنها داشته و مانعی برای پیشرفتشان شود، غیرطبیعی و نامعقول است. دانش آموزان می توانند با اندکی تلاش، برنامه ریزی و به کارگیری روش های گوناگون با کاهش اضطراب موفقیت خود را در امتحانات تضمین کنند. آنچه در ادامه می خوانید نظرات محمدرضا نیک نژاد، کارشناس آموزش و پرورش، در گفت و گو با «آرمان» درباره امتحانات پایان سال و به کارگیری شیوه های آموزش در مدارس کشور است. این روزها امتحانات پایان سال دانش آموزان آغاز شده است. برگزاری امتحانات و این نوع سنجش یادگیری در مدارس با چه اشکالاتی همراه است؟ اشکالات شیوه های سنتی همچون برگزاری امتحانات پایان سال از طریق برگه و برگزاری امتحانات ترمی باعث شده تا مسئولان آموزش کشور با توجه به تجربیات جهانی آموزش در پایه دبستان، ارزی توصیفی را به کار بگیرند. هدف از اعمال شیوه های توصیفی جایگزین آن با شیوه سنتی است. برگزاری امتحانات نتایج یک سال درس خواندن و رفت و آمد دانش آموز را نشان می دهد. طبیعتا این شیوه برگزاری آزمون برای دانش آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف آسیب زاست. کارشناسان آموزش و پرورش با بررسی آسیب های م ب ناشی از به کارگیر ...

مشاهده متن کامل ...