امشب تمام حوصله ام را در یک کلام کوچک در تو خلاصه کرده ام ای کاش ... ای کاش می شد یک بار تنها همین یک بار تکرار می شدی تکرار...

مشاهده متن کامل ...