«تشیع انگلیسی» به روایت «یاسرالحبیب» سخنگوی جریان     اسان 22 اسفند 1396 هجوم عناصر وابسته به جریان به سفارت ایران در لندن، همزمان با سفر ولیعهد عربستان سعودی به انگلیس، بار دیگر نام این جریان افراطی و تکفیری را بر سر زبان ها انداخت. شهریورماه سال 1394 بود که آیت ا... محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب ی، در گفت وگو با خبرگزاری مهر از مستندات مربوط به حمایت ریاض و لندن از جریان سخن گفت و تأکید کرد:«فرقه ، جریانی سازمان یافته و یک حزب است که اه خاصی را دنبال می کند. این جریان، حزبی با شعارها و پوشش دینی است که به دنبال اه می رود و از طرف بیگانگان، حمایت کامل می شود. من برای آن چه می گویم مدرک دارم. این مدارک را حتی دستگاه های اطلاعاتی ما ضبط کرده اند و هر وقت صلاح بدانند افشا می کنند.»همچنین به گفته «یاسر الحبیب»  سخنگوی جریان ، ت انگلیس هفته ای ۷۵۰ پوند به توهین کنندگان به شخصیت های اهل سنت پرداخت می کند که ماهانه به  ۳ هزار پوند بالغ می شود.هرچند سابقه فعالیت این فرقه و جریان های مشابه و هم سو با آن، به چند دهه قبل باز می گردد، اما طی چند سال اخیر و با قدرت گرفتن در عراق و ، ظهور و بروز بیشتر این فرقه را شاهد بوده ایم؛ به اعتقاد برخی کارشناسان، این همزمانی اوج گیری فعالیت های دو جریان تکفیری، یکی با ادعای تشیع و دیگری با ادعای وابستگی به اهل سنت، بی ارتباط با هم نیست. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...