ابرهایی که باید ببارند! باروری ابرها  میزان بارش را 15 درصد افزایش می دهد نویسنده : دانش پور اسان 15 اسفند 1396 طی قرن های گذشته، راه های مختلفی برای بارورسازی ابرها امتحان شد. در قرن نوزدهم میلادی برخی کوشیدند با توپ، موشک و دینامیت ابرها را به بارش وادارند. برخی آتش بزرگی می افروختند تا جریان هوای گرم و بالارونده را پدید آورند و بعضی با ساختن دستگاه های بزرگ سرماساز به دنبال این بودند که هوا را به اندازه ای سرد کنند تا رطوبت درون خود را آزاد کند اما همه آن کارها به دلیل نبود دانش کافی از فرایند بارش باران و برف بی نتیجه بود.از آغاز قرن بیستم میلادی که دانش بشر درباره چگونگی بارش ابرها و مکانیسم بارش افزایش یافت، کوشش های علمی برای تأثیرگذاری بر ابرها و تغییر روند طبیعی بارندگی آغاز شد. در آن سال ها دانشمندان دریافتند که هنگام بارندگی بلورهای بسیار ریزی از یخ درون ابرها تشکیل می شود و مولکول های آب به آن ها می چسبند. این روند ادامه می یابد تا با رشد بلورها بر وزن آن ها افزوده می شود و سرانجام به اندازه ای سنگین می شوند که به سوی زمین فرود می آیند. در این ح اگر هوا به اندازه کافی سرد باشد، بلورها به شکل برف می بارند و اگر هوا به نسبت گرم تر باشد، همان دانه ها در هوا ذوب می شوند و باران می بارد. در بعضی نقاط دنیا که با کم آبی روبه رو هستند حتی ریزش چند میلی متر باران هم می تواند در فصل رشد محصول، حیاتی باشد و در برخی نقاط دیگر کوچک تر شدن دانه های تگرگ می تواند به میزان قابل توجهی زیان های وارده به محصولات کشاورزی را بکاهد. با توجه به این شرایط «برنامه تعدیل آب و هوا» و دیگر مراحل بارور ابرها عملیاتی می شود. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...