اکتشافات «ژاک مورگان» چگونه برخی معماهای تاریخی را حل کرد؟ ارابه زمان در ایستگاه ایران باستان! نویسنده : جواد نوائیان رودسری [email protected] اسان 14 اسفند 1396سابقه ورود جهانگردان اروپایی به ایران، به قرن ها قبل و احتمالا اواسط دوره ایلخانی باز می گردد. با این حال، نخستین جهانگردان اروپایی که پا به سرزمین ما گذاشتند، عموماً سوداگران و بازرگانانی بودند که در پی ب منفعت تجاری بیشتر، تن به این سفر طولانی می دادند. اما مدتی بعد، هنگامی که موضوع گسترش منافع و رقابت های استعماری پیش آمد، تعداد زیادی از مأموران ت های اروپایی در وت جهانگرد به ایران آمدند و اقدامات فراوانی برای شناخت ابعاد مختلف فرهنگ و تمدن ایرانی انجام دادند.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...