پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

ی ها خوب گوش کنن:
درخواست حذف اطلاعات
ی ها خوب گوش کنن:بی سبب نیست که از شام به عراق آمده ایدحضرت سادات، برادر داردو شما کمتر از آنید که حسین تیغ کشدکمتر از آنکه علمدار، علم برداردما جوانان بنی فاطمی ارب مبی حیا! ی ما مالک اشتر داردایل ما ایل عجم هاست که یک کودک ماجگری با جگر شیر برابر دارداینکه ما دست به شمشیر و زره یمسبب این است که این طایفه داردنه عراق است و نه ، خی راحتکشور " ضامن آهوست " بزرگتر داردوای اگر گرد و غباری به حرم بنشیندتیغ ما شوق به انداختن سر داردباید این شهر به آرامش خود برگرددکه شب حرم روضه مادر دارد

مشاهده متن کامل ...
، جلوه گاه وحدت و یکپارچگی ایرانیان غیور در حمایت از ملت فلسطین
درخواست حذف اطلاعات
بیانیه جامعه ی دانشجویان تهران: ، جلوه گاه وحدت و یکپارچگی ایرانیان غیور در حمایت از ملت فلسطین جامعه ی دانشجویان تهران از مسئولان و مردم برای شرکت در روز قدس دعوت کرد. به گزارش گروه «خبرگزاری دانشجو»، جامعه ی دانشجویان تهران به مناسبت روز قدس بیانیه ای صادر د. متن این بیانیه به شرح ذیل است: بسم الله الرحمن الرحیم روز جهانی قدس بار دیگر فرا رسید و مساله قدس شریف و فلسطین به عنوان مهم ترین دغدغه جهان همچنان نماد همبستگی و محور وحدت امت ی در رویارویی با رژیم جعلی و نمادی از مقابله مسلمانان و مستضعفان جهان با طرح های استکباری می باشد. با گذشت 34 سال از ابتکار راهبردی و آینده نگرانه حضرت (ره) در نامگذاری آ ین ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، آرمان قدس شریف و حمایت از ملت فلسطین، در سایه گفتمان انقلاب ی و ، به یک مطالبه بین المللی تبدیل و تلاش جبهه متحد استکبار برای جلوگیری از جهانی شدن این آرمان و تحمیل سازش و نرمش در برابر خواسته های رژیم جعلی صهیونیستی را با ناکامی و ش ت های انکارناپذیری مواجه ساخته است. رمضان خونین مردم غزه قلب همه ی مسلمانان و خواهان جهان را جریحه دار کرده است و شهادت صدها کودک و پیر و جوان و زخمی شدن هزاران فلسطینی در اثر حملات رژیم صهیونیستی چهره ی واقعی حیوان صفتی صهیونیست و حامیان جنایتکار او را به جهان نشان داده است. جهان بداند که ملت فلسطین شرافتمندانه به استقبال مرگ می روند و مرگ با عزت را بر سازش با ذلت ترجیح می دهند. آینده جهان از آن مستضعفان است و این وعده محتوم خداست و آنان که دل از غیرخدا بریده اند و به مرتبه از بند درون و برون رسیده اند، می دانند که وصول به این آینده جز با رمز پایداری و مقاومت میسر نخواهد شد. گرگ زادگان ی از آسمان و زمین و دریا، مردم مظلوم و بی دفاع غزه را آماج باران موشک ها، توپ ها و تانک های خود قرار داده و با قساوت و درندگی تمام، ک ن، ن، سالخوردگان و جوانان آن سرزمین را به جرم مقاومت و ...

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.