ت در رابطه با حل مشکلات اقتصادی فقط گفتاردرمانی می کند/اثرات اقتصادی مثبتی از مشاهده نمی شود سابق مردم بجنورد در مجلس با بیان اینکه مسئولان ت در رابطه با حل مشکلات اقتصادی فقط گفتاردرمانی می کند، گفت: ت متاسفانه در این زمینه یک راه مشخص ندارد و تنها با روزمرگی مسئله اقتصادی را می چرخاند. قاسم جعفری سابق مردم بجنورد در مجلس شورای ی در گفت وگو با خبرنگار گروه خبرگزاری فارس، اظهار داشت: همانطور که بارها هم گفته شد مسئله اول امروز کشور ما بحث اقتصادی است و متاسفانه به نظر می رسد مشکلات اقتصادی مردم همچنان ادامه دارد و با توجه به عملکرد ت این مشکل نه تنها کم نشده بلکه شدیدتر هم شده است. وی افزود: مسائلی مانند رکود، تورم و اشتغال همگی حول محور مسائل اقتصادی می چرخد و نیاز است که ت حتما یک برنامه درست و راه صحیح و همچنین نقشه راه جامع در این زمینه داشته باشد که متاسفانه ما چنین چیزی را مشاهده نمی کنیم. سابق مردم بجنورد در مجلس شورای ی با بیان اینکه مسئولان ت در رابطه با حل مشکلات اقتصادی فقط گفتاردرمانی می کنند، ادامه داد: ت متاسفانه در این زمینه یک راه مشخص ندارد و تنها با روزمرگی جامعه را می چرخاند. وی با بیان اینکه ما اثرات اقتصادی مثبتی را از نمی بینیم، تاکید کرد: تمردان مکرر گفتند اگر توافق صورت گیرد معجزه می شود ولی دیدیم که هیچ اتفاقی رخ نداد و مشکلات بیشتر هم شد. جعفری ادامه داد: ی در نهایت لطافت و متانت این قسمت از ماجرا را روشن د که تجربه خوبی بود که نشان داد اعتماد به ، خطاست. وی تأکید کرد: تاکنون اثرات ملموسی نداشته و طرف مقابل چون احساس کرده است که در ایران تمردان آماده عقب نشینی متعدد هستند، به همین دلیل فشارهای خود را بیش تر می کند. سابق مجلس ادامه داد: متأسفانه تمردان آمارهای نادرستی را در رابطه با اشتغال و رفع رکود می دهند و ما هرگز آنچه آنان می گویند را لمس نکرده ایم. رئیس جمهور در یزد گفت ما حدود یک میلیون و 179 هزار شغل ایجاد کرده ایم که ...

مشاهده متن کامل ...