آیا دستیار ارشد « » مأموریتی جدید دارد؟ حسین فریدون، مرد نام آشنای ت، ی که با مروری بر پرونده فعالیت هایش می توان حضور دائمی اش را در کنار حجت ال مشاهده کرد؛ از مبارزات گرفته تا مرکز تحقیقات استراتژیک و اینک نیز دفتر نهاد ریاست جمهوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی. صبح نو: آقای حسین فریدون، مرد نام آشنای ت، ی که با مروری بر پرونده فعالیت هایش می توان حضور دائمی اش را در کنار حجت ال مشاهده کرد؛ از مبارزات گرفته تا مرکز تحقیقات استراتژیک و اینک نیز دفتر نهاد ریاست جمهوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی.برادری که روزگاری نه چندان کوتاه را به عنوان دیپلمات فعالیت کرده است، دستی در بازار ارز و تجارت دارد و در ت یازدهم نیز، صاحب حکمی چون دستیار ارشد رییس جمهور در امور اجرایی است؛ از این رو باید حسین فریدون را ابوالمشاغل ت دانست چراکه این انتصاب، دایره فعالیت هایش را بسیار گسترده کرده است.حضور برادر رییس جمهوری در مذاکرات هسته ای، یکی از مسائلی بود که تعجب همگان ازجمله طرفداران ت را به دنبال داشت و باعث انتقادشان از ت شد. آقای الیاس حضرتی، مردم تهران در مجلس شورای ی از این افراد بود. وی در مناظره بررسی سیاست خارجی ت تدبیر و امید که با حضور آقای عباس سلیمی نمین در دانشکده صداوسیما برگزار شد، ضمن اشاره به این مطلب که به تیم مذاکره کننده حاضر، نقدهایی وارد است، گفت: «چرا باید برادر رییس جمهور در تیم مذاکرات قرار بگیرد؟ این مسأله یکی از نقدهای ما به تیم مذاکره کننده است.»البته این موضوع فقط محدود به اعتراض طرفداران و منتقدان ت نبود و به نقل از برخی رسانه ها تبدیل به یکی از اختلافات اساسی آقایان محمدجواد ظریف و فریدون شد چراکه دخ وی در حوزه اختیارات امور خارجه اختلالاتی را در کار هیأت ایرانی ایجاد کرده بود.چندی پیش، رو مه اعتماد در مطلبی ضمن اشاره به فعالیت های اجرایی فریدون آورده بود: «گویی حسین فریدون به نمایندگی از می رود. اما در این پیام رسانی های برادرانه، ت ...

مشاهده متن کامل ...