در روز مورخ 96/3/2 هیئت پهلوانی وزورخانه ای بخش بهمن باهمکاری کانون بسیج ورزشکاران شهرستان ابرکوه به مناسبت یوم الله سوم دادروزآزادسازی مشهردرمقابل زورخانه حیدرکرارمهردشت مراسم جشنی برگذارنمود.درضمن فرماندهی محترم ناحیه مقاومت بسیج شهرستان جناب سرگردفاتحی وفرماندهی حوزه (ره) جناب سرگرد دادپور دراین جشن باشکوه حضور یافتند.

مشاهده متن کامل ...