پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

هفت مهر
درخواست حذف اطلاعات
به نام خداتا امروز میشه یک سال و نیم که ازدواج و یه سالم که نامزد بودیم... میشه دوسال ونیمدو سال و نیمه که من از وضعیتم ناراضی امو مجبورم با موقعیت و شرایط خودمو وفق بدممجبورم چون پدر و مادرم سالی که من نامزد رفتن دهات خونه یدن ویه خونه زند جدید دست وپا .... دهاتی که اونجا به دنیا اومدن ولی راهش خاکیه و اب لوله کشی و گاز ندارن.....من مجبورم بعضی وقتا خودمو خانوم خونه و عاشق شوهرم نشون بدم تا بتونم دوام بیارمسخته....وقتایی میشه که پیش خواهرم و دوستام درد ودل میکنم میگم چقد از وضعیتم ناراضی ام و خسته شدم... وای جواب اونا : "تو مجبوری"خودت انتخاب کردی" الان دیگه دیره واسه این حرفا." تو باید به فکر زند ت باشی." تو شهر و جامعه ما واسه زن مطلقه جایگاهی وجود نداره."میتونی خواستگار پیرمرد تحمل کنی تو ده کوره."و....جواب من تو دلم : "بابا غلط ".گه خوردم پشیمونم الان.."لحظه عقدم پشیمون بودم ولی فک می طلاق اسونه."مگه من چقد زندم:"زند بدون عشق فایده نداره".من فقط یه بارعمر میکنیم" از کجا معلوم من چقد عمر میکنم که اونم با پشیمونی و حسرت باشه" خداااایااااااا صدات میکنم ولی دنب نمیامیادم نمیاد کی نشستم رو به اسمون و باهات حرف زدم... قدیما زیاد با گریه باهات حرف میزدم خالی نمیشدم ولی اروم میشدم.....منبع: http://parvazeghasedak1372. /

مشاهده متن کامل ...
دوازده آبان
درخواست حذف اطلاعات
دو روز پیش رفتم پیش مشاوری که قبلنم یه بار رفته بودم و بهم گفته بود صبر کنم! دوباره براش توضیح دادم که چه فکری میکنم وچه احساس بدی دارم نسبت به زند م... گفتم نمیتونم محمدو دوست داشته باشم وقتی که دوستم نداره و به خاطر نیازاش طرفم میاد... نمیتونم حضور مادرشو تحمل کنم هرچند وظیفشه ولی من دیگه نمیتونم گفتم محمد خیلی خسیسه و این خساستشم نصفش مربوط میشه به پس انداز ش و خونه یدنش ولی دلیل نمیشه مثل بچه راهنماییا با من رفتار کنه و پول تو جیبی بده من خیلی عذاب میکشم(احساس خیلی بدی دارم احساس میکنم منم دارم به محمد خیانت میکنم چون با فکر شخص دیگه ای طرفش میرم....)اینارو نگفتما ولی مشاور بهم گفت فرض ب ریم تو طلاق گرفتی باید پشتوانه مالی داشته باشی خانوادتم که دیگه رفتن دهات زند میکنن و امکان نداره برگردن پس باید یه شعل ثابت داشته باشی بگو ببینم میتونی؟ اوج درماند مو به روم گفت و منم هیچ جو نداشتم جز اینکه بگم محمد بین حرفاییکه بعضی وقتا در مورد طلاق حرف میزدیم گفته بود یه مبلغی رو میده تا خونه رهن کنم مثلا بیست ، سی تومن مشاور هم گفت مطمعن باش اون انقدی تورو بچه فرض میکنه که این حرفو زده که به خیال خودش یه مدتی با فکرش سرگرم شی... گفت وقتی که زمانش برسه امکان نداره بهت مبلغی بده چه برسه به سی تومن ینی تمام نقشه هاییکه کشیده بودم واسه بعد طلاقم همش نابود شد اصلا به اینجاش فکر نکرده بودم... من میخواستم بدون دردسر و آبروریزی واسه گرفتم مهریه و طلاق توافقی یه مبلغی ب رم تا خودم زند جدیدی واسه خودم درست کنم بدون تکیه به ی.... ولی همه تصوراتم غلط بوده! مشاور یه چیزای دیگم گفت. اینکه خیلیا موقعیت الان منو ندارن و ارزوشونه تو موقعیت من باشن.واینکه من هیچ مشکلی ندارم و بهتره برم زند مو م منم گفتم ینی چون خیلیا هستن که ارزوی موقعیت منو دارن، من باید برم با ن یتی به زند م ادامه بدم و بچه دار شم و الی ا ؟؟؟ مشاورهم گفتش که تو فکر میکنی الان زن و شوهرای دیگه زند شون خیلی رمانتیکه!؟ن ع ...

مشاهده متن کامل ...
هفت مهر
درخواست حذف اطلاعات
به نام خداتا امروز میشه یک سال و نیم که ازدواج و یه سالم که نامزد بودیم... میشه دوسال ونیمدو سال و نیمه که من از وضعیتم ناراضی امو مجبورم با موقعیت و شرایط خودمو وفق بدممجبورم چون پدر و مادرم سالی که من نامزد رفتن دهات خونه یدن ویه خونه زندگی جدید دست وپا .... دهاتی که اونجا به دنیا اومدن ولی راهش خاکیه و اب لوله کشی و گاز ندارن.....من مجبورم بعضی وقتا خودمو خانوم خونه و عاشق شوهرم نشون بدم تا بتونم دوام بیارمسخته....وقتایی میشه که پیش خواهرم و دوستام درد ودل میکنم میگم چقد از وضعیتم ناراضی ام و خسته شدم... وای جواب اونا : "تو مجبوری"خودت انتخاب کردی" الان دیگه دیره واسه این حرفا." تو باید به فکر زندگیت باشی." تو شهر و جامعه ما واسه زن مطلقه جایگاهی وجود نداره."میتونی خواستگار پیرمرد تحمل کنی تو ده کوره."و....جواب من تو دلم : "بابا غلط ".گه خوردم پشیمونم الان.."لحظه عقدم پشیمون بودم ولی فک می طلاق اسونه."مگه من چقد زندم:"زندگی بدون عشق فایده نداره".من فقط یه بارعمر میکنیم" از کجا معلوم من چقد عمر میکنم که اونم با پشیمونی و حسرت باشه" خداااایااااااا صدات میکنم ولی دنب نمیامیادم نمیاد کی نشستم رو به اسمون و باهات حرف زدم... قدیما زیاد با گریه باهات حرف میزدم خالی نمیشدم ولی اروم میشدم.....منبع: http://parvazeghasedak1372. /

مشاهده متن کامل ...
دوازده آبان
درخواست حذف اطلاعات
دو روز پیش رفتم پیش مشاوری که قبلنم یه بار رفته بودم و بهم گفته بود صبر کنم! دوباره براش توضیح دادم که چه فکری میکنم وچه احساس بدی دارم نسبت به زندگیم... گفتم نمیتونم محمدو دوست داشته باشم وقتی که دوستم نداره و به خاطر نیازاش طرفم میاد... نمیتونم حضور مادرشو تحمل کنم هرچند وظیفشه ولی من دیگه نمیتونم گفتم محمد خیلی خسیسه و این خساستشم نصفش مربوط میشه به پس انداز ش و خونه یدنش ولی دلیل نمیشه مثل بچه راهنماییا با من رفتار کنه و پول تو جیبی بده من خیلی عذاب میکشم(احساس خیلی بدی دارم احساس میکنم منم دارم به محمد خیانت میکنم چون با فکر شخص دیگه ای طرفش میرم....)اینارو نگفتما ولی مشاور بهم گفت فرض بگیریم تو طلاق گرفتی باید پشتوانه مالی داشته باشی خانوادتم که دیگه رفتن دهات زندگی میکنن و امکان نداره برگردن پس باید یه شعل ثابت داشته باشی بگو ببینم میتونی؟ اوج درماندگیمو به روم گفت و منم هیچ جو نداشتم جز اینکه بگم محمد بین حرفاییکه بعضی وقتا در مورد طلاق حرف میزدیم گفته بود یه مبلغی رو میده تا خونه رهن کنم مثلا بیست ، سی تومن مشاور هم گفت مطمعن باش اون انقدی تورو بچه فرض میکنه که این حرفو زده که به خیال خودش یه مدتی با فکرش سرگرم شی... گفت وقتی که زمانش برسه امکان نداره بهت مبلغی بده چه برسه به سی تومن ینی تمام نقشه هاییکه کشیده بودم واسه بعد طلاقم همش نابود شد اصلا به اینجاش فکر نکرده بودم... من میخواستم بدون دردسر و آبروریزی واسه گرفتم مهریه و طلاق توافقی یه مبلغی بگیرم تا خودم زندگی جدیدی واسه خودم درست کنم بدون تکیه به ی.... ولی همه تصوراتم غلط بوده! مشاور یه چیزای دیگم گفت. اینکه خیلیا موقعیت الان منو ندارن و ارزوشونه تو موقعیت من باشن.واینکه من هیچ مشکلی ندارم و بهتره برم زندگیمو م منم گفتم ینی چون خیلیا هستن که ارزوی موقعیت منو دارن، من باید برم با ن یتی به زندگیم ادامه بدم و بچه دار شم و الی ا ؟؟؟ مشاورهم گفتش که تو فکر میکنی الان زن و شوهرای دیگه زندگیشون خی ...

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
طفل های گمشده ی زندگیمان ب تخصص و آگاهی های در فعالیت های اقتصادی الهیات می تواند فلسفه غربی را از دام علوم طبیعی برهاند به بهانه تاسیس شورای نگهبان omron bf511 ترازو دیجیتال امرن مدل تعدیل برخی اساتید از آزاد طبیعی بود واحد های کوچک این باید برچیده شوند ستاره های دوتایی دوتایی طیفی برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان موانع امر به معروف ونهی از منکر وراه های برون رفت از آن 3203304 فروش اموال شیوه فروش خصوص شیوه آهنگ و موزیک ویدیو بسیار زیبای nicky jam el amante به همراه ترجمه فارسی مذاکره با مدیرکل ورزش وجوانان استان در جهت پیشرفت ورزش روستایی وبومی ومحلی تصمیم برای ورود معارف قرآن به حوزه های مختلف علوم انسانی استقبال ت عربستان ازبیانیه سوییس قسمت 6 سریال شهرزاد2 سخن نگاشت فضیلت ماه شعبان قانونی که روی طاقچه ماند مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان شایدوقتی دیگر barcellona bambino nuovo تلگرام فرزندان خود را کنترل کنید 2090 متر باغ ویلا در زیبادشت k019 unbrick سریال
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.