به بعضا از عوارض قرعه به اسم مردی افتاده که گرفتگی سرویس بهداشتی ها را بر طرف می نماید . به لحاظ اینجانب ما در معاش امروزه بایستی روش های کهن را کنار نهاده و با خلاقیت و پشتکاری دیگر نسبت به رفع مشکلاتمان مبادرت نماییم . با این وجود در حالی که خیلی از مردان مسئولیت هجوم سوارانشان را بر عهده میگیرند , فاقد یک طرح و برنامه می باشند که با استعمال از آن به گرفتگی دستشویی ها یورش کنند!  لوله بازکنی تو فرنگی/*/*]]>*/برای امداد به ما که یاد بگیریم چطور به نحوی اثر گذار گرفتگی دستشویی را رفع کنیم , اینجانب ( رد ( را از ( ردوروتر ( فراخوانده و نظراتش را جویا شدم . این ها پیشنهاد های اویند : بازدارنده از مالامال شدن کاسه دستشویی گردید : در صورتی به لحاظ میرسد که آب احتمالا از کاسه سرویس بهداشتی سرریز شود , ( رد ( پیشنهاد می نماید که د وش مخزن دستشویی را با حداکثر سرعتی که احتمالا بردارید و روزنه آبراه ( flapper ) دستشویی را ببندید . روزنه , آب را از مخزن رها کرده و وارد کاسه می نماید . در ح ی که شما نگرانید که فشار جریان آب شرایط خیر را برای سرکشی آن مهیا آورد , پیشین از کشیدن سیفون , د وش بالای آن را بردارید . سپس شما می توانید یک دستتان را نزدیک روزنه آبراه ( flapper ) بگیرید در حالی که با دست دیگرتان آبریز ( flusher ) را فشار می دهید . در دقایقی که آب در حالا بالا داخل شدن است شما آمادگی دارید که سرکشی آن را فروبنشانید . یک دستی عالی تهیه و تنظیم نمائید : با برطرف شدن آشفتگیتان , زمان آن رسیده که دستیتان را بدست بگیرید . برای به کارگیری کارآمد از یک دستی , نیاز است که در بین آن و فاضلاب شیوه کاسه دستشویی تا آنجا که احتمالا شکاف و منفذ قابل مشاهده ای وجود نداشته باشد . های دستی فنجانی - قیفی شایسته ترین دستی هایی میباشند که میتوانند به این خواسته استعمال شوند . آنان دستی هایی می باشند که زایده یا این که یک تکه مازاد دارند; افزوده شده به کف فنجان لاستیکی .  دستیتان را گرم نمائید : دستی های شق و محکم ...

مشاهده متن کامل ...