خبرگزاری تسنیم : نائب رئیس عمرانی فرمان دار همدان بیان کرد : حمل ن های ساختمانی از آبادی به شهر حادثه نادری است که با مکان ی غلط شهرداری همدان برای محل دفع ن ها درین شهر واقعه می افتد . حمل ن در غرب تهران/*/*]]>*/ن ساختمانی از ده به شهر حمل می شود/ رودخانه های تامین آب همدان در محاصره هاست به نقل از خبرگزاری تسنیم در همدان , محمدعلی محمدی روز جاری در گردهمایی سوق دهی ن های ساختمانی شهرستان اظهارکرد : بهسازی و مقاوم سازی منزل های روستایی در شهرستان همدان به نیکی در درحال حاضر انجام است البته متاسفانه محلی که برای دفع ن های ساختمانی در لحاظ گرفته شده از روستاها دوچندان بدور است . او ادامه بخشید : روستائیان ترجیح می دهند ن های خویش را در کناره جاده ها یا این که فی م ن مزارع و مسیرهای خلوت رها کرده و زحمت حمل ن تا رباط شورین را به خویش ندهند . محمدی ذکر کرد : در شهر هم بخش اعظمی از مردمان نمی دانند ن های خویش را بایستی کجا تخلیه نمایند به همین دلیل در نزدیک ترین مکان رها کرده و محیط زیست را کثیف می نمایند . او اذعان کرد : در بعضی از روستاهای همدان در تابستان اهل یک محل به مشاغلی مانند سیر پوست کندن روی می آورند که متاسفانه به دلیل کمبود محل دفن علاوه بر آلودگی محیط زیست , چشم انداز های ناپسندی هم ساخت می نماید . محمدی به ح اسفبار دفع روستاهای لبه سد اکباتان اشاره و بیشتر کرد : یک کدام از رودخانه های تامین آب از های روستائیان آکنده شده که در صورت بارندگی و روان شدن آب در این محل , آلودگی وارد آب سد و چرخه توزیع آب شرب می شود . نائب رئیس فرمان دار همدان تصریح کرد : با تشکیل دهیاری گردآوری و بازیافت در روستاها متولی پیدا کرد البته متاسفانه انتظاری که میرفت محقق نشد . محمدی ذکر کرد : تا هنگامیکه خویش هم محلی متولی امحای بودند امور خوبتر پیش می رفت . اطلاع رسانی فراخوان سازماندهی حمل خاک و ن ساختمانی شهرداری گنبدکاووس باستناد مصوبه شماره 200 - 1978 مورخه2/8/1396 شورای ی شهر در ل ...

مشاهده متن کامل ...